mentorskap

News: 
21.3.2019
Hanken International Talent-initiativet sammanför utländska studenter med mentorer på finländska företag.