doktorsavhandlingar

News: 
12.8.2019
Hur bedöms organisationers intressentrisker? I en ny studie diskuteras kunskapens och kunskapsbristens avgörande roll för organisationers riskhantering genom tillämpning av standarden ISO 31000 Riskhantering.
News: 
19.11.2015
MSc Alain Vaillancourt disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar fredagen den 14 augusti 2015 i Helsingfors.
News: 
11.8.2015
EM John Pettersson disputerar i ämnet finansiell ekonomi fredagen den 14 augusti 2015 i Vasa.