disputation

News: 
19.11.2015
MSc Alain Vaillancourt disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar fredagen den 14 augusti 2015 i Helsingfors.
News: 
11.8.2015
EM John Pettersson disputerar i ämnet finansiell ekonomi fredagen den 14 augusti 2015 i Vasa.