EPIP

News: 
29.9.2017
Professorn i immaterialrätt, Nari Lee, har valts in i styrelsen för European Policy for Intellectual Property (EPIP).