hankenresearch

News: 
16.1.2017
Vetenskapstävlingen Helsinki Challenge skapar lösningar på de stora problemen i världen genom samarbete mellan forskare och det omgivande samhället.