|
På Forskningsetiska delegationens webbsida finns även aktuell information om pågående forskningsetiska frågor samt ett antal viktiga publikationer om etik inom forskningen.
Tags