The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute

|
This prize reward is given by The HUMLOG Institute each year to students who have been writing the best theses in Humanitarian Logistics.
|
13.05.2020
We invite you to join an open forum on how to plan for a Circular Economy transition that is equitable, inclusive and more environmentally sound – especially with respect to climate change in a post Covid -19 World.
|
Massive Open Online Courses (MOOCs) will be going live this spring on the social learning platform Future Learn, with millions of users around the world. The courses are open for anyone and everyone around the world.
|
HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan leder forskningsprojektet Health Emergency Response in Interconnected Systems (HERoS), som kopplar till den rådande coronavirusepidemin. Projektet, som engagerar elva partners från sex olika länder, har beviljats Horizon 2020 finansiering för 2,8 miljoner euro över tre år.
|
I år ordnades Hanken Research Day samma dag som Forskarnas natt, ett europeiskt evenemang som handlar om att föra forskare och allmänheten närmare varandra.
Tags
|
Hanken Svenska handelshögskolan firade 110 år och promoverade 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.
|
19.11.2019
Temat på årets Responsible Organising-konferens är ”Innovation och inklusion”. Tillsammans tar vi oss an några av vår tids största utmaningar: klimatkrisen, "fake news", ojämlikhet, social utslagning och ohållbar konsumtion.
|
En färsk doktorsavhandling visar att årstidsprognoser som tolkas och delges lokalt har en inverkan på hur humanitära organisationer fattar beslut. Det gör att utsatta samhällen är bättre förberedda för väderrelaterade katastrofer.
|
Tre forskningsprojekt har beviljats finansiering från Finlands Akademi. Finansieringen är omkring 500 000 euro och 270 000 euro per projekt.