|
Grunden för högskolan lades år 1909 då Högre Svenska Handelsläroverket inledde sin verksamhet. Avsikten var att därigenom trygga utbildningsmöjligheter på svenska för personer som skulle verka inom industri och handel.