| Helsinki
Helsinki
|
26.01.2022
Hör mer om EY som arbetsplats med en kaffekopp i handen!
|
Hankens bibliotek i Helsingfors stänger kl.16.
|
23.11.2021
Sisu workshop för svenskspråkiga kandidat och magisterstuderande där vi går igenom hur man bygger upp sin studieplan i Sisu. Utan en studieplan över vårens kurser kan inte kursanmälan göras. Workshopen ordnas i Helsingfors på plats i rum 210 kl. 16:00-17:30. Ta med en dator till workshoppen.
Tags
|
30.11.2021
Unicorn Night behandlar enhörningsfenomenet och enhörningsföretag (startupbolag värderade till över en miljard dollar) och för samman forskning, företag och offentliga aktörer och behandlar nyckelfrågor kring utveckling av ekosystemet samt identifieringen och tillväxten av enhörningsföretag. Evenemanget hålls på engelska.
|
29.11.2021
PwCs partnervecka startar med kaffe i foajén!
|
17.11.2021
Hör om KPMG och se filmen Omerta!
|
03.12.2021
Join Hanken Quantum Hackathon 2021 and gain hands-on experience in creating data-driven business concepts!
|
25.10.2021
Träffa KPMG under olika karriäraktiviteter som sker hela veckan!
|
Alla datorerna blir tillgängliga börjande måndagen 11.10
|
26.11.2021
Den solenna ekonombrevsutdelningen är en tillställning för alla som under det gångna året blivit ekonomie magistrar. Nästa ekonombrev delas ut fredagen den 26 november 2021 kl. 17 i Hankens festsal i Helsingfors.