|
Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer.