|
Varje disputand vid Svenska handelshögskolan kan ge ut sin avhandling i högskolans serie Ekonomi och samhälle.
|
Kontakt
|
Bekanta dig med riktlinjerna för Hankens serier om du är intresserad av att publicera i någon av Hankens serier.