Undersökningar av Hankeiters karriärutveckling

Karriärtjänster sammanställer information om Hankens alumner och hur de har placerat sig på arbetsmarknaden 1,2 och 5 år efter utexaminering.

I dessa rapporter hittar du bland annat information om arbetsuppgifter, löner och vad som är viktigt i studierna med tanke på framtida karriär. Även en karriärutvecklingen hos de som doktorerat vid Hanken sammanställs regelbundet. Du hittar samtliga rapporter nedan.

Senaste karriäruppföljningen

I följande hittar du Karriärtjänsters senaste karriäruppföljning på hur Hankens alumner placerat sig på arbetsmarknaden. Datan presenteras i ett interaktivt Excel Online-format. Tillsvidare är de tillgängliga enbart på finska.

Senaste karriäruppföljningen av doktorer

Placeringsuppföljningar (1-2 år efter utexaminering)

Karriäruppföljningar (5 år efter utexaminering)

Karriäruppföljningar av doktorer (2-3 år efter utexaminering)

Övriga

Finlands Ekonomförbund (SEFE) ger ut egna rapporter för ekonomer från universitet runt om i landet. Dessa rapporter hittar du här.

karriärutveckling