Karriärprofil: Redovisning

...handlar om att t.ex. planera och hålla reda på företags ekonomi bl.a. genom att göra budget och bokföra.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png
5 år efter utexaminering:

redosvisning_sve.png
Källa: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.