Karriärprofil: Nationalekonomi

...handlar om att t.ex. bedöma ekonomiska följder av stora politiska beslut och beräkna lönsamhet för produktionen.

 

1 år efter utexaminering:

nationalekonomi1.png

5 år efter utexaminering:

nationalekonomi2.png

Källa: Placeringsuppföljning 2017 & 2018 av utexaminerade magistrar 2016 & 2017 och Karriäruppföljning 2017 & 2018 på utexaminerade magistrar 2011 & 2012.