Karriärprofil: Nationalekonomi

...handlar om att t.ex. bedöma ekonomiska följder av stora politiska beslut och beräkna lönsamhet för produktionen.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png
5 år efter utexaminering:

nationalekonomi_sve.png
Källa: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.