Karriärprofil: Marknadsföring

...handlar om att t.ex. skapa ett brand, marknadsföra varor och analysera konsumentbeteende.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png5 år efter utexaminering:


marknadsforing_sve.pngKälla: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.