Karriärprofil: Logistik och samhällsansvar

...handlar t.ex. om att handskas med företagens strategiska planering beträffande dess samhällsansvar, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

 

1 år efter utexaminering:

logistik1.png

5 år efter utexaminering:

logistik2.png

Källa: Placeringsuppföljning 2017 & 2018 av utexaminerade magistrar 2016 & 2017 och Karriäruppföljning 2017 & 2018 på utexaminerade magistrar 2011 & 2012.