Karriärprofil: Logistik och samhällsansvar

...handlar t.ex. om att handskas med företagens strategiska planering beträffande dess samhällsansvar, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png5 år efter utexaminering:

logistik_och_samhallsansvar_sve.pngKälla: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.