Karriärprofil: Företagsledning och organisation

...handlar om att t.ex. leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning som bl.a. vem är bra på vad och hur företaget får ut det mesta av sin personal.

 

1 år efter utexaminering:

flo1.png

5 år efter utexaminering:

flo2.png

Källa: Placeringsuppföljning 2017 & 2018 av utexaminerade magistrar 2016 & 2017 och Karriäruppföljning 2017 & 2018 på utexaminerade magistrar 2011 & 2012.