Karriärprofil: Företagsledning och organisation

...handlar om att t.ex. leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning som bl.a. vem är bra på vad och hur företaget får ut det mesta av sin personal.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png5 år efter utexaminering:

flo_sve.pngKälla: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.