Karriärprofil: Företagsledning och organisation

...handlar om att t.ex. leda människor och verksamheten i ett företag i önskvärd riktning som bl.a. vem är bra på vad och hur företaget får ut det mesta av sin personal.

 

sve_flo19.png

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.