Karriärprofil: Finansiell ekonomi

...handlar om att t.ex. analysera och fatta beslut om investeringars lönsamhet som bl.a. placeringar eller investeringar som att bygga en fabrik.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png5 år efter utexaminering:

finansiell_ekonomi_sve.pngKälla: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.