Karriärprofil: Finansiell ekonomi

...handlar om att t.ex. analysera och fatta beslut om investeringars lönsamhet som bl.a. placeringar eller investeringar som att bygga en fabrik.

 

1 år efter utexaminering:

finance1.png

5 år efter utexaminering:

finance2.png

Källa: Placeringsuppföljning 2017 & 2018 av utexaminerade magistrar 2016 & 2017 och Karriäruppföljning 2017 & 2018 på utexaminerade magistrar 2011 & 2012.