Karriärprofil: Entreprenörskap och företagsledning

…handlar om att leda och utveckla framgångsrika tillväxtföretag.

 

sve_ef19.png

Källa: Placeringsuppföljning på utexaminerade magistrar 2017 & 2018 och Karriäruppföljning på utexaminerade magistrar 2012 & 2013.