Karriärprofil: Entreprenörskap och företagsledning

Share page with AddThis
... det handlar om att t.ex. starta ett företag och vad som gör det framgångsrikt.

1 år efter utexaminering:infografik_for_webben_sve.png

5 år efter utexaminering:entreprenorskap_och_foretagsledning_sve.png

Källa: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.