Utforska karriärstigar

Då du bekantar dig med vad utexaminerade Hankeiter gjort och gör i arbetslivet utökar du din branschkännedom och jobbar med steg 2 i din karriärplanering.

Ett stort utbud av arbetsmöjligheter väntar på Hankeiter. Hankeiter har lyckats väldigt bra med starten på sin karriär. Till och med 95% av de Hankeiter som utexaminerats år 2016 hade hittat en arbetsplats inom tre månader efter att de slutfört sina studier, medan hela 78% hade hittat en arbetsplats redan före utexaminering.

hanken_alumni_allmant.pngKälla: Placeringsuppföljning 2017 av utexaminerade magistrar 2016 och Karriäruppföljning 2017 på utexaminerade magistrar 2011.
 


Karriärprofiler enligt huvudämne (ett och fem år efter utexaminering)