Praktik

Praktik är en del av din karriärplanering och handlar om att skapa kontakten till arbetslivet dvs. steg 4 i din karriärplaneringsprocess. 

Hanken uppmuntrar studerande att utföra en praktikperiod utomlands och stöder studerande att hitta internationella praktikplatser genom att kontinuerligt publicera relevanta praktikplatsannonser på Karriärtjänsters webbsida. Dessutom hittar du många internationella praktikerbjudanden på EFMD-karriärportalen.

Praktik på kandidatnivån

Du kan utföra praktik vid Hanken som utlandspraktik (8sp) på kandidatnivå. Utlandspraktiken kan utgöra ditt utlandsobligatorium. Avlägger du din praktik på kandidatnivå och det utgör din obligatoriska utlandsvistelse skall den utföras som en enhetlig utlandsvistelse om minst 12 veckor (84 dagar).

Fördjupad praktik på magisternivån

Den fördjupade praktiken på magisternivån kräver från och med 1.8.2018 8 veckor arbetspraktik för 5 sp och 16 veckor arbetspraktik för 10 sp

Fr.o.m. läsåret 2018-19 existerar inte den gamla kursen (8sp) mer och därför kan den inte avläggas mer. Alla praktikrapporter som lämnas in efter 1.9.2018 hänför sig därför till den nya 5/10 sp-kursen och ska uppfylla examinationskraven för denna. Kontakta examinatorn för praktiken (hittas på WebOodi).

Praktik på magisternivå kan utföras antingen i Finland eller utomlands och den kan ske i flera kortare delar hos flera arbetsgivare. För närmare information om vilka krav som ställs på innehållet i din praktik, praktikrapport, för att erhålla studiepoäng och kursansvarig se WebOodi.

Ansök om stipendium för din praktik 

Hanken erbjuder stipendium för praktik utomlands och i Finland för icke-finländska studerande. Du kan ansöka om stipendium under två ansökningsomgångar under året. Kom ihåg att kraven för att få studiepoäng och för att kunna få stipendium skiljer sig en aning, t.ex. måste praktiken alltid vara enhetlig och ske på en enda arbetsplats för att du skall kunna få ett stipendium. Mer om kraven kan du läsa här

För att kunna få stipendium måste din praktik på kandidatnivån vara minst 84 dagar lång och på magisternivån minst 60 dagar lång. Du kan också göra en längre praktik, men stipendium kan man få för max. 12 veckor. 

Vänligen notera att medlen är begränsade och vouchers beviljas så länge det finns stipendiemedel kvar. Vid utdelning av vouchers prioriteras studerande som ämnar utföra praktik som utgör utlandsobligatoriet inom kandidatstudierna.

 

Praktik på Hanken 2017
praktik-sve-2017.png
 

Var hittar jag min praktikplats?

Det är du själv som ansvarar för att hitta din praktikplats. Det lönar sig alltid att vara kritisk och faktiskt fundera på vart du vill åka och på att platsen är pålitlig. Många hittar sin praktikplats via kontakter, gamla sommarjobb etc.
För att dra största möjliga nyttan av din praktik kan du läsa mer här.

Du kan börja med att kolla på Karriärtjänsters job board och den internationella EFMD-karriärportalen här nedan för att komma igång med att söka praktikplats:

 
arbetspraktik praktikantplatser praktikanter utlandsarbete stipendier terminer