Praktik

Praktik är en del av din karriärplanering och handlar om att skapa kontakten till arbetslivet dvs. steg 4 i din karriärplaneringsprocess. 


Praktik på Hanken 2017
praktik-sve-2017.pngPraktik som en naturlig del av dina studier

Du kan utföra praktik vid Hanken som utlandspraktik (8sp) på kandidatnivå ochtriangeln-liten-del-2.gif som en fördjupad kurs inom samtliga ämnen på magisternivå (8sp). Avlägger du din praktik på kandidat nivå och det utgör din obligatoriska utlandsvistelse skall den utföras som en enhetlig utlandsvistelse om minst 3 månader. Praktik på magisternivå kan utföras antingen i Finland eller utomlands. För närmare information om vilka krav som ställs på innehållet i din praktik, praktikrapport för att erhålla studiepoäng och kursansvarig se WebOodi.

Hanken uppmuntrar studerande att utföra en praktikperiod utomlands och stöder studerande att hitta internationella praktikplatser genom att kontinuerligt publicera relevanta praktikplatsannonser på Karriärtjänsters webbsida. Dessutom hittar du många internationella praktikerbjudanden på EFMD-karriärportalen.

Ansök om stipendium för din praktik

Hanken erbjuder stipendium för praktik utomlands. Du kan ansöka om stipendium under två ansökningsomgångar under året. 

Vänligen notera att medlen är begränsade och vouchers beviljas så länge det finns stipendiemedel kvar. Vid utdelning av vouchers prioriteras studerande som ämnar utföra praktik som utgör utlandsobligatoriet inom kandidatstudierna.


Var hittar jag min praktikplats?

Det är du själv som ansvarar för att hitta din praktikplats. Det lönar sig alltid att vara kritisk och faktiskt fundera på vart du vill åka och på att platsen är pålitlig. Många hittar sin praktikplats via kontakter, gamla sommarjobb etc.
För att dra största möjliga nyttan av din praktik kan du läsa mer här.

Du kan börja med att kolla på Karriärtjänsters job board och den internationella EFMD-karriärportalen här nedan för att komma igång med att söka praktikplats:

arbetspraktik praktikantplatser praktikanter utlandsarbete stipendier terminer