Mentorskap

Mentorskap är ett redskap för personlig och professionell utveckling.

När mentorskap är framgångsrikt utgör det en stor potential till både personlig och professionell utveckling. Det moderna mentorskapet (om än inspirerat av den grekiska gudasagan) kommer från USA, där det används flitigt i såväl näringsliv som i universitetsstudier. 

Mentorskapet förutsätter en jämbördig relation som utmärks av öppenhet och ömsesidig respekt, förtroende och tillit. Konkret innebär mentorskapet att adepten får ökad kunskap och insikt i en bransch, i ett visst företag och/eller i en viss arbetsuppgift. Adepten utvecklar förståelse för hur man i praktiken verkar inom en bransch och får inblick i vad det för med sig både på professionellt och privat plan.

På Hanken ordnas mentorskap i form av Mentorskapsprogrammet och Flash Mentoring. Läs mer nedan. 

Mentorskapsprogrammet

Karriärtjänster erbjuder dig som är i slutskedet av dina studier eller triangeln-liten-del-3.gifnyligen utexaminerad alumn möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram. 

Nedan kan du ta del av hur adepterna Antonia och Tero har upplevt programmet. Mångåriga mentorerna Micke och Putte delar också med sig av sina erfarenheter av mentorrollen, och vad man som mentor kan vinna genom att vara med programmet.

Vad får du som adept ut av mentorskapsprogrammet?

  • din mentor ger dig personliga råd och kunskaper, karriärhandledning och inspiration
  • du förbättrar din karriär- och studieplanering
  • din övergång till arbetslivet underlättas tack vare ökad arbetslivskunskap
  • du får nya värdefulla kontakter till arbetslivet, ditt nätverk växer!
  • du utvecklar dina interaktiva färdigheter i samspelet med din mentor
  • du får bättre självförtroende och ökad självkännedom
  • du ökar din attraktion på arbetsmarknaden
  • du kan använda mentorn som referens när du som nyutexaminerad söker jobb

Mentor och adept träffas ungefär en gång per månad ca 1-2 timmar per gång (ca sju träffar under året). Varje par utformar sitt individuella sätt att jobba som passar just dem. Främst sker det genom att utbyta tankar och åsikter om arbete, studier och framtid.

Programmet pågår under ett läsår med tre gemensamma träffar under läsåret: ett kick-off tillfälle på hösten, en mellanträff i december/januari och en avslutande träff på våren.

Skulle relationen av någon anledning inte fungera kan man naturligtvis avbryta programmet.

Mentorskapsprogrammet 2017-2018

Karriärtjänster erbjuder studerande ett mentorskapsprogram på svenska både i Helsingfors och i Vasa. Dessutom erbjudes ett mentorskapsprogram på engelska i Helsingfors för de som inte talar svenska. Ansökningstiden till mentorskapsprogrammen 2017-2018 har slutat 15.5.2017. 

Flash Mentoring

Flash Mentoring är ett engångsmöte eller diskussion som ger dig chansen att lära dig och få vägledning från en erfaren person som kan dela med sig relevant kunskap via sina egna erfarenheter. Meningen med Flash Mentoring är att erbjuda en värdeful inlärningsmöjlighet för dig som studerande utan att du behöver förbinda dig till ett längre mentorskapsförhållande. Flash Mentoring är för alla studerande på både kandidat- och magisternivån.

På Hanken har det främst ordnats grupp flash mentoring där en grupp med studerande har parats ihop med en mentor för t.ex. 20 minuter varefter mentorn har roterat till följande grupp studerande.  

Nedan kan du ser hur våra studerande och mentorer upplevde ett av våra Flash Mentoring-tillfällen:

mentorskap