Mentorskapsprogrammet

Share page with AddThis
Karriärtjänster erbjuder studerande i slutskedet av sina studier och nyligen utexaminerade alumner möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram.

Karriärtjänster erbjuder dig som är i slutskedet av dina studier eller triangeln-liten-del-3.gifnyligen utexaminerad alumn möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram. Mentorskap innebär att erfarna personer agerar handledare och bollplank för dig som ännu har mindre erfarenhet av arbetslivet. Genom att delta i mentorskapsprogrammet får du effektivt nya intressanta kontakter, ditt nätverk växer.

Mentorskapet ger dig en bra kontakt till arbetsmarknaden och du kan bolla frågor om din kommande yrkesroll med din mentor. Som mentorer fungerar Hankenalumner som etablerat sig i arbetslivet och kommit en god bit på vägen i sin karriär. Vi hoppas dessutom att mentorskapet leder till en bestående relation som du har nytta av också efter din tid som adept.

Nedan kan du ta del av hur adepterna Antonia och Tero har upplevt programmet. Mångåriga mentorerna Micke och Putte delar också med sig av sina erfarenheter av mentorrollen, och vad man som mentor kan vinna genom att vara med programmet.

Ett redskap för personlig och professionell utveckling

När mentorskap är framgångsrikt utgör det en stor potential till både personlig och professionell utveckling. Det moderna mentorskapet (om än inspirerat av den grekiska gudasagan) kommer från USA, där det används flitigt i såväl näringsliv som i universitetsstudier.

Mentorskap är en parrelation där två personer, en mentor och en adept, kommer överens om att nå uppsatta mål. Mentorskapet förutsätter en jämbördig relation som utmärks av öppenhet och ömsesidig respekt, förtroende och tillit. Konkret innebär mentorskapet att adepten får ökad kunskap och insikt i en bransch, i ett visst företag och/eller i en viss arbetsuppgift. Adepten utvecklar förståelse för hur man i praktiken verkar inom en bransch och får inblick i vad det för med sig både på professionellt och privat plan.

Vad får du som adept ut av mentorskapsprogrammet?

 • din mentor ger dig personliga råd och kunskaper, karriärhandledning och inspiration
 • du förbättrar din karriär- och studieplanering
 • din övergång till arbetslivet underlättas tack vare ökad arbetslivskunskap
 • du får nya värdefulla kontakter till arbetslivet, ditt nätverk växer!
 • du utvecklar dina interaktiva färdigheter i samspelet med din mentor
 • du får bättre självförtroende och ökad självkännedom
 • du ökar din attraktion på arbetsmarknaden
 • du kan använda mentorn som referens när du som nyutexaminerad söker jobb

Du som ansöker skall:

 • vara ambitiös och vilja utvecklas både professionellt och socialt
 • vara motiverad och initiativrik - adept och mentor driver projektet framåt tillsammans!
 • vara beredd att analysera dina karriärmål och din karriärutveckling med din mentor
 • kunna ta emot feedback som ger dig anledning till reflektion och handling
 • vara seriös i din målsättning att genomföra programmet under hela nästa läsår!
 • ha ca 180 studiepoäng när höstterminen startar
 • du har inte deltagit i mentorskapsprogrammet tidigare

Mentor och adept träffas ungefär en gång per månad ca 1-2 timmar per gång (ca sju träffar under året). Varje par utformar sitt individuella sätt att jobba som passar just dem. Främst sker det genom att utbyta tankar och åsikter om arbete, studier och framtid. Träffarna mellan mentorn och adepten utgår från adeptens önskemål och förslag till tema. Platsen för träffarna kommer deltagarna själva överens om, mentorns arbetsplats eller lunchrestaurrang/café brukar vara det vanligaste. Under programmets gång ges information och stöd för mentorn och adepten vid tre gemensamma tillfällen kvällstid.

Programmet pågår under ett läsår men om mentor och adept så kommer överens kan mentorskapsförhållandet även fortsätta efter att programmet avslutats. Tre gemensamma träffar för samtliga deltagare ordnas under läsåret: ett kick-off tillfälle på hösten, en mellanträff i december/januari och en avslutande träff på våren.

Skulle relationen av någon anledning inte fungera kan man naturligtvis avbryta programmet.

Mentorskapsprogrammet 2017-2018

Karriärtjänster erbjuder studerande ett mentorskapsprogram på svenska både i Helsingfors och i Vasa. Dessutom erbjudes ett mentorskapsprogram på engelska i Helsingfors för de som inte talar svenska. Ansökningstiden till mentorskapsprogrammen 2017-2018 har slutat 15.5.2017. 

mentorskap