Att skriva arbetsavtal: rättigheter och lön

Share page with AddThis

När du kommit så långt som till intervjun bör du ta reda på vilken lön du kan begära. Karriärtjänster följer upp Hanken alumners karriärutveckling och som en del av detta hur lönen utvecklas. Du kan bekanta dig med karriäruppföljningarna här. 

Du kan också kontakta fackföreningen och/eller andra som du vet jobbar med liknande arbetsuppgifter på konkurrerande företag. Försök göra en utvärdering av arbetsuppgiften (svårighetsgrad, ansvar, förväntad prestation, företag/bransch, osv.) och din kompetens. Lägg ditt lönebud litet högre än du vågar tro att arbetsgivaren går med på så skapar du litet förhandlingsutrymme. Får du för låg ingångslön är det svårt att komma upp ur gropen.

Lönediskussionen skall komma sist i intervjun när båda parter vet någorlunda var de har varandra - vänta tills arbetsgivaren tar upp frågan! Var beredd att kompromissa om det är ett jobb du verkligen vill ha!

SEFEs lönerekommendationer för nyutexaminerade

Karriärtjänster får årligen lönerekommendationer från SEFE (Finlands Ekonomförbund). Lönerekommendationen för nyutexaminerade är 3100-3450 euro per månad år 2016. Den gäller ordinarie icke-förmansuppgifter på den privata sektorn, som motsvarar utbildningen när arbetspraktiken under studietiden inte varit långvarig. Variationsbredden beskriver inflytandet av hur krävande arbetet är och skillnader i de regionala arbetsmarknaderna. Besök SEFEs hemsidor för mera information.

Studiepoäng

Årskurs

Huvudstadsregionen

Utanför huvudstadsregionen

-120

I-II

2020€  

1900€

120-180

II-III

2120€

1950€

181-220

III-IV

2220€

2050€

>220

IV-

2350€

2100€

Skriv alltid ett arbetsavtal

När du fått det positiva beskedet att jobbet är ditt, är det dags för ett skriftligt arbetsavtal. Ett arbetsavtal minskar avsevärt risken för missförstånd och oklarheter gällande arbetsförhållandet.

Om din arbetsplats har ett kollektivavtal så hänvisas oftast till detta i anställningsavtalet. Ett kollektivavtal reglerar frågor som rör semester, uppsägningstider, övertidskompensation, sjuklön, löneförmåner och andra frågor som rör dina anställningsvillkor. Kollektivavtalet anger endast miniminivåer.

Om du får jobb på ett företag där det inte finns ett kollektivavtal för akademiker så är det särskilt viktigt att dina villkor finns med i anställningsavtalet så att du och din arbetsgivare vet vad som gäller.

Här ser du vad som alltid bör ingå i ett arbetsavtal:

  • Arbetsuppgifter och yrkesbenämning
  • Anställningsform (tills vidare eller tidsbegränsad anställning)
  • Uppsägningstid
  • Lön och löneförmåner
  • Arbetstid och övertidskompensation
  • Pension
  • Sjuklön
  • Lön under föräldraledighet eller militärtjänstgöring
  • Reseersättning och traktamenten

Mer information och råd om arbetsavtal får du via fackförbunden, se t.ex. AKAVA:s sidor på nätet eller arbets- och näringsministeriet.