Karriärmässor

För att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden lönar det sig att redan under studietiden bekanta sig med olika företag och skapa värdefulla kontakter för framtiden.

Kontaktmässor ökar din kunskap om olika branscher och företag. På kontaktmässor presenterar sig företagen vanligtvis vid sina egna stånd och många företag håller även företagspresentationer under dagen. På mässorna erbjuds ofta också möjlighet att träffa professionella rekryterare och få hjälp med t ex. CV och arbetsansökan.

Hanken Network Day

Evenemanget är ett forum för nätverkande mellan studerande, arbetsgivare och företagsrepresentanter i Helsingfors. Evenemanget ordnas årligen i slutet av september och varje år deltar ca 20 företag som ställer upp i foajén med monter som du kan besöka under dagen.

Evenemanget riktar sig såväl till första årets studerande som till äldre studerande och är ett ypperligt tillfälle att fråga råd om allt från huvudämne till karriärmöjligheter. Under dagen och kvällen har du möjlighet att i en avslappnad miljö träffa intressanta personer och företag och knyta värdefulla kontakter. 

Under dagen ordnas även program i form av CV drop-in, snabbintervjuer och talturer med intressanta gäster.

Dagen fortsätter med en middag  i studentkårens utrymmen i Casa Academica tillsammans med studenter, företagsrepresentanter och undervisande personal. Mer information om dagen och middagen kommer närmare evenemanget.

Närmare information om Hanken Network Day hittar du här.

Campus Day

Vill du träffa alumner och andra proffs från olika branscher som arbetar vid Hanken partner företag och ta del av deras råd och tips med tanke på arbetslivet? Kanske är du intresserad av olika karriäralternativ som Hanken partnerföretag kan erbjuda eller vilket kunnande som är efterfrågat på arbetsmarkanden för tillfället. Om svaret är ja rekommenderar Karriärtjänster att du besöker Campus Day. Evenemanget ordnas årligen i slutet av april och varje år deltar alla våra partnerföretag.

Närmare information om Campus Day hittar du i Karriärtjänsters evenemangskalender.

ARENA-mässan

ARENA-mässan arrangeras årligen av Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola. Sedan den första mässan ordnades år 1992 har mässan kommit att bli Finlands största kontaktevenemang mellan ekonomistuderande och företag. De senaste åren har mässan lockat närmare 100 företag och tusentals studerande.

Såväl första årets studerande som äldre studerande är välkomna att delta på mässan och bekanta sig med potentiella arbetsgivare samt öka branschkännedomen.

Contact-mässan

I Vasa ordnas Contact Rekryteringsmässan varje år i januari. Mässan riktar sig till alla universitets- och högskolestuderande och vanligen deltar ca 35 arbetsgivare som presenterar sig både vid mässtånd och genom särskilda företagspresentationer. Välkommen att bekanta dig med regionens branscher och företag!

mässor arbetssökning nätverksbyggande rekrytering