Bibliotek

Biblioteket är öppet må - to 9-18, fre 9-16. Tfn +358 (0)40 3521 265 (servicedisken). E-post biblioteket@hanken.fi

Vi hjälper dig

bibliotek biblioteks- och informationstjänster
Backman, Marlene
Information Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1263
(internal 263)
marlene.backman@hanken.fi

Collection development 
Book and ebook collections
Metadata and indexing
Deputy Library Director

Bestånds- och medieutveckling 
Boksamlingen och e-böcker 
Katalogisering, innehållsbeskrivning, metadata
Ställföreträdande bibliotekschef

Danielsson, Margareta
Information Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1266
(internal 266)
margareta.danielsson@hanken.fi

Hanken's research information system Haris.

Hankens forskningsdatabas Haris.

Granberg, Anne
Assistant Librarian
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1398
(internal 398)
anne.granberg@hanken.fi

Acqusitions and Cataloging (Printed books and journals, Hankens Master thesis)
Course book collection 
Interlibrary loans and Document Delivery

Anskaffning och katalogisering 
(Tryckta böcker, tidskrifter och Hankens pro-gradun) 
Kursbokssamlingen 
Fjärrlån och dokumentleverans

Hindersson-Söderholm, Tua
Library Director
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1408
(internal 408)
tua.hindersson-soderholm@hanken.fi

Management and administration
Development and projects 
Library co-operation networks
Library statistics
Acqusitions (online material) 

Ledning och administration
Utveckling och projekt 
Konsortier och bibliotekssamarbete
Nationell biblioteksstatistik
Anskaffning (elektroniska resurser) 

Kemppi, Annette
Information Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 50 431 3264
(internal 264)
annette.kemppi@hanken.fi

Reference technique and formatting guide updating, course planning, teaching information retrieval, workshops in journal research and scientific article feature evaluation

Referensteknik och formateringsguideuppdatering, kursplanering, undervisning av informationshämtning, workshops i journalforskning och vetenskaplig artikelutvärdering

Lönnberg, Vilhelm
Informationsplanerare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 50 593 0710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

Teaching and support in information search.

Responsible for RefWorks and article databases.

Undervisning och handledning i informationssökning

Referensteknik och RefWorks

Malmsten, Helen
Avdelningssekreterare
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1208
(internal 208)
helen.malmsten@hanken.fi

Registrar.Dynasty.

Registrator. Registrering av ärenden och avtal i Dynasty. Arkivering och handledning.

Selmani, Erika Elisabet
Library Assistant
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1272
(internal 272)
erika.selmani@hanken.fi

Shelving and marking library material 
Customer service
Mail and copies

Uppställning och märkning av material 
Kundservice
Post och kopiering

Weckström, Mona
Assistant Librarian
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1267
(internal 267)
mona.weckstrom@hanken.fi

Service Desk  
Technical maintenance of the facilities and literature collections 
Invoicing, clerical work 
Selling publications

Servicediskansvarig 
Tidskriftshantering 
Tekniskt underhåll (bibliotekets utrymmen och litteratursamlingen)
Fakturering och kontorsärenden

Xu, Qingbo
Information Specialist
Biblioteket (Helsingfors)Library (Helsinki)
+358 40 352 1266
(internal 266)
qingbo.xu@hanken.fi

Open science. Open access. Research data management.

 

Öppen vetenskap. Open access. Hantering av forskningsdata.