Stipendier

Share page with AddThis

På den här sidan lägger vi upp information som skickas till Hanken om olika stipendier som studerande kan ansöka om. Observera att stipendierna oftast är riktade till en mycket specifik målgrupp, t.ex. utgående från hemkommun eller gymnasieort.

Hanken förmedlar informationen om stipendier som vi får kännedom om, men vi är inte på något sätt involverade i beslutsprocessen.

Information om stipendierna från Stiftelsen Svenska Handelshögskolan hittar du här https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder

 
stipendier