Hälsa och välmående

Share page with AddThis
Högskolans närvaroanmälda grundexamenstuderande har rätt till studenthälsovård och en studiepsykolog.

 

Studenthälsovård

I studentkårsavgiften som alla närvaroanmälda grundexamensstuderande betalar ingår en hälsovårdsavgift som berättigar till användandet av studenthälsans (SHVS) tjänster. Studenthälsan erbjuder flera avgiftsfria tjänster (bl.a. besök hos allmänläkare och hälsovårdare) samt rimligt prissatta avgiftsbelagda tjänster, och även service per e-post. För närmare information se SHVS webbsidor.

Studiepsykolog

Hanken erbjuder sina studerande möjligheten att besöka en studiepsykolog. I Helsingfors nås studiepsykologen via studiepsykolog(at)hanken.fi och i Vasa via sara.klingstedt(at)hanken.fi. För mera information om mottagningstider, läs här.

Studentpräst

Studentprästen Jessica Högnabba finns till för både studeranden och personal i Helsingfors. Du kan kontakta studentprästen för samtal om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Du når Jessica med telefonen, via e-post, facebook-meddelanden eller genom att rycka henne i ärmen.

Jessica Högnabba
Studentpräst
facebook.com/jessicahognabba
050-3800662
Tredje linjen 22 B

Klubbhuset

Känner du till klubbhusen och att vi kan stödja studerande som inte mår så bra under även en längre period? Klubbhusen är avsedda för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att stödja rehabiliteringen och möjliggöra fortsättning i/ återgång till arbets- eller studielivet. Medlemskapet i klubbhusen är frivilligt och gratis. Du kan ringa och boka tid för en presentation (på finska) antingen till Itä-Helsingin klubitalo i Gårdsbacka eller Helsingin klubitalo i Sörnäs. Studiecoachen ger även gärna mera information bl.a. om hur högskolestuderande träffas och bistår varandra: vilma.kettle@helsinginklubitalo.org. Mera information om klubbhusen: http://www.itahelsinginklubitalo.org

 
studenthälsovård studiepsykologer präster