Studiestöd

Share page with AddThis

I studiestödet ingår studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån. Närmare information hittar du Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats.

Hankeiters studiestödsansökningar behandlas på Hanken, så vänd dig till i studiestödsfrågor till studiestod(at)hanken.fi eller

  • I Helsingfors: studiestödssekreterare Sara Schultz, mottagningstid måndagar och torsdagar 13-16 och onsdagar 9-12 (tfn 040-3521235).
  • i Vasa: studiebyrån

Inkomstgränser och ditt ansvar

Avsikten med studiestödet är att trygga din utkomst under studietiden om du inte har inkomsten tryggad på annat sätt. Alla skattepliktiga inkomster (utom studiepenning) och stipendier (utom för utbyte), påverkar studiestödet. Även alla skattepliktiga kapitalinkomster, t.ex. dividender och försäljningsvinst beaktas som inkomst. På skattepliktig kapitalinkomst görs avdras endast de s.k. naturliga avdragen, dvs anskaffningspris.

Den årliga inkomstgränsen eller fribeloppet beräknas på basis av antalet månader med och utan studiestöd under kalenderåret (1.1–31.12). Du får förtjäna 660 € gånger de månader du erhåller studiestöd och 1970 € gånger de månader du inte erhåller studiestöd. Om du lyfter studiestöd nio månader under ett kalenderår kan du samma år förtjäna 11850 €. För dig som börjat eller slutat studierna under kalenderåret beräknas fribeloppet på ett annat sätt.

Du ska själv se till att dina inkomster inte överskrider inkomstgränsen. Om du har för höga inkomster kan du ansöka om stöd för färre månader, annullera redan beviljat studiestöd eller återbetala studiestöd före slutet av mars det år som följer efter stödåret. Du hittar ett kalkyleringsprogram för inkomsterna på FPAs webbplats, där du också kan annullera studiestödet och kolla dina studiestödsuppgifter.

Kom också ihåg att du måste meddela om byte av bostad och ändrade familjeförhållanden och andra förändringar som inverkar på studiestödet.

Ansökan

Ansök om studiestöd elektroniskt via FPAs webbplats. Där kan du också annullera studiestödet för några månader eller indra det helt, kolla dina stödmånader och skicka meddelanden och bilagor.

Om du vill ansöka om studiestöd med en pappersblankett finns de i ServicePunkten i Helsingfors länk och på studiebyrån i Vasa, där du också kan lämna in din ansökan.

Studiestöd beviljas i regel för nio månader under läsåret, dvs. 1.9–31.5. Studiestöd beviljas tidigast fr.o.m. den månad då du lämnat in ansökan. Beslutet om studiestöd skickas hem till dig per post, kolla och läs igenom det genast noga!

Studiestöd beviljas för högst 32 månader för ekonomie kandidatexamen och 23 månader för ekonomie magisterexamen, för dig som har studierätt både för kandidat- och magisterexamen sammanlagt för högst för 50 månader. (Gäller dig som inlett dina studier 1.8.2014 eller senare.)

Bestämmelser

Hanken har en egen studiestödsnämnd som bl.a. behandlar ärenden som gäller studieframgången. Studiestödsnämndens medlemmar väljs för två år. Medlemmarna har tystnadsplikt.

Om studiestödet på Hanken bestäms i

studiestöd