Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs både kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

OBS! En uppdaterad tidtabell har publicerats 27.3.2019, i och med att magisteravhandlingarna framöver bedöms av Utbildningsrådet (inte AR). Om du siktar på att utexamineras efter sommaren ska du läsa informationen om den officiella betygsdagen 31.7.2019 längre ner på sidan.

Tidtabell år 2019 – Kandidat- magister- och forskarstuderande

Inlämning av
magister-avhandling

Ansökan om betyg

Utbildnings-rådet godkänner magister-
avhandlingar

Officiell betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

Må 31.12

Fr 25.1

On 6.2

Må 25.2

Må 25.2 i Hfors
kl. 16

Fre 1.3 i Vasa
kl. 14

Ti 26.2

On 6.2

To 28.2

On 5.3

Må 25.3

 

Må 25.3

On 13.3

To 4.4

Ti 9.4

Må 29.4

 

Må 29.4

Ti 9.4

To 2.5

On 8.5

Må 27.5

 

Må 27.5

Må 6.5

To 30.5

Må 10.6

On 26.6

On 26.6 kl. 16

To 27.6

On 31.7

On 31.7

Må 2.9

 

31.7*

ELLER 19.9*
(MAG +DOKT)

31.7* ELLER 26.9 (KAND)*

 

 

 

 

To 19.9 (MAG/DOKT)

 

To 26.9 (KAND)

Lö 31.8

To 26.9

Ti 1.10

Må 21.10

 

Må 21.10

Må 30.9

To 31.10

Må 4.11

Må 18.11

 

Må 18.11

To 31.10

To 28.11

Må 2.12

On 18.12

On 18.12 kl. 16

To 19.12

Ti 31.12

31.12

Slutet av januari/början av februari

31.12 ELLER slutet av februari

 

Bekräftas senare

 

*Information om det officiella betygsdatumet 31.7.2019

För att du ska bli färdig inom läsåret 2018-2019 ska du efter att du avlagt alla studier som krävs för kandidat-, magister- eller doktorsexamen lämna in betygsansökan senast 31.7. (Du som avlagt alla kurser redan vid föregående betygsansökningsdeadline 30.5 ska naturligtvis ansöka om betyg redan då, se tidtabell ovan). Det officiella betygsdatumet är 31.7 men du får betyget i handen 19.9 (magister- och doktorsbetyg) respektive 26.9 (kandidatbetyg).

Kandidatbetyg 31.7: Lämna in din betygsansökan senast 31.7. Slutför din ansökan med ett besök hos studievägledningen senast 19.8 för att gå igenom vilka kurser som inkluderas i examen. Du som avlagt utbytesstudier eller kandidatavhandling under våren 2019 behöver inte nödvändigtvis ha fått studiepoängen registrerade i WebOodi ännu vid betygsansökningstidpunkten men du bör ha slutfört studierna på värduniversitetet samt gjort rapporteringen i Mobility Online. Ifall du ansökt om betyg 31.7 men någon studieprestation ännu avläggs i augusti kommer det officiella betygsdatumet att vara 26.9 (för kandidatexamen) i stället för 31.7. OBSERVERA att om du ansöker om betyg 31.7 och alla studieprestationer är avlagda per det datumet kommer alltså ditt officiella utexamineringsdatum att vara 31.7! Alla som ansökt om betyg 31.7 får ändå sitt kandidatbetyg i handen först 26.9.

Magister- och doktorsbetyg 31.7: Lämna in din magisterbetygsansökan eller doktorsbetygsansökan elektroniskt senast 31.7. Magisteravhandlingen behöver inte vara godkänd ännu men du måste ha lämnat in den senast 31.7. Du som ska få ditt magisterbetyg behöver inte närvaroanmäla dig för höstterminen ifall du avklarat och lämnat in allt per 31.7. Du som lämnar in avhandlingen till 31.7 deadlinen kan undantagsvis få skriva ditt mognadsprov i augusti månad och ändå få ditt betyg med det officiella betygsdatumet 31.7. Ifall du ansökt om betyg 31.7 men någon studieprestation förutom mognadsprovet ännu avläggs i augusti kommer det officiella betygsdatumet att vara 19.9 (magister-/doktorsexamen) i stället för 31.7 och du bör i så fall närvaroanmäla dig för höstterminen. OBSERVERA att om du ansöker om betyg 31.7 och alla studieprestationer är avlagda per det datumet kommer alltså ditt officiella utexamineringsdatum att vara 31.7! Alla som ansökt om ditt betyg 31.7 får sitt magister- eller doktorsbetyg i handen 19.9 oberoende av om det officiella betygsdatumet är 31.7 eller 19.9.

Endast i särskilda fall kan (preliminära) examensbetyg med officiellt betygsdatum 31.7 ges ut tidigare än 19.9 resp. 26.9. Sådana fall är t.ex. om du blivit villkorligt antagen till en universitetsutbildning som inleds hösten 2019 eller lyfter stipendium inom den engelska magisterutbildningen på Hanken (läs mer på den engelska sidan) som kräver att du lämnar in ett (preliminärt) examensbetyg senast 31.7 eller 31.8. Dokument som bestyrker detta bör på begäran uppvisas. Ta i dessa fall kontakt med studievägledningen (studievagledare-hfors@hanken.fi) senast 30.5 för att gå igenom alla detaljer.

Festliga betygsutdelningar

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och Ekonomföreningen Niord överräcker en ros och bjuder på ett glas mousserande vin. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i slutet av januari för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten på respektive ort (ordnas följande gång i Vasa i mars 2019 och i Helsingfors troligtvis i november 2019). 

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).

nyutexaminerade tidtabeller