Tidtabell för utexaminering

Share page with AddThis
Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs både kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inga befogenheter att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande AR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

TIDTABELL ÅR 2017

* Deadlinen för inlämning av magisteravhandlingar i maj har senarelagts med en vecka jmf med den ursprungliga tidtabellen.

Inlämning av svensk sammanfattning senast (engelsk avhandling inom svenskspråkig
magisterutbildning)
Inlämning av magister-avhandling senastAnsökan om betyg senast   Akademiska  rådets möteOfficiell betygsdag Festlig betygs-utdelning kl. 14Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10 / i Vasa enligt överenskommelse
12.12.2016Fr 30.12.16To 26.1

On 8.2

Fr 24.2Fr 24.2Må 27.2
23.1On 8.2To 2.3

On 8.3

Fr 24.3 Fr 24.3
20.2On 8.3To 30.3

On 5.4

Fr 21.4 Fr 21.4
20.3On 5.4To 27.4

On 3.5

Fr 19.5 Fr 19.5
18.4On 10.5 *On 24.5

On 7.6

On 21.6On 21.6To 22.6
19.6Må 31.7To 31.8

On 30.8

Fr 22.9Fr 22.9Må 25.9
21.8On 6.9To 28.9

On 4.10

Fr 20.10 Fr 20.10
19.9On 4.10To 26.10

On 1.11

Fr 17.11 Fr 17.11
23.10Må 6.11To 30.11

Må 4.12

On 20.12On 20.12Enligt överenskommelse

 

Festliga betygsutdelningar

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och det bjuds på ett glas mousserande vin. Från och med år 2016 ordnas det inte längre betygsutdelningar i samband med varje betygsdatum eftersom deltagarantalet konstaterats vara lågt vissa tider på året.

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i slutet av januari för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten 18.11.2016. År 2017 ordnas ekonombrevsutdelningen i Helsingfors den 10.11.2017. För att delta måste man utexamineras senast 20.10.2017. Läs mer på https://www.hanken.fi/sv/ekonombrev

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).

nyutexaminerade tidtabeller