Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs både kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande UR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.

Tidtabellen uppdateras, i och med att magisteravhandlingarna framöver bedöms av Utbildningsrådet (inte AR). Tidpunkterna för inlämning av avhandling och ansökan om betyg hålls ändå oförändrade för våren 2019!

Tidtabell år 2019 – Kandidat- magister- och forskarstuderande

Inlämning av
magister-avhandling

Ansökan om betyg

Akademiska rådets/Ut-bildnings-rådets möte

Officiell betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

Må 31.12

Fr 25.1

On 6.2

Må 25.2

Må 25.2 i Hfors
kl. 16

Fre 1.3 i Vasa
kl. 14

Ti 26.2

On 6.2

To 28.2

On 5.3

Må 25.3

 

Må 25.3

On 13.3

To 4.4

On 10.4

Må 29.4

 

Må 29.4

Ti 9.4

To 2.5

On 8.5

Må 27.5

 

Må 27.5

Må 6.5

To 30.5

Må 10.6

On 26.6

On 26.6 kl. 16

To 27.6

On 31.7

Må 19.8

Må 2.9

 

To 19.9
(MAG +DOKT),

To 26.9 (KAND)

 

 

To 19.9

To 26.9

On 4.9

To 26.9

On 2.10

Må 21.10

 

Må 21.10

On 9.10

To 31.10

On 6.11

Må 18.11

 

Må 18.11

On 6.11

To 28.11

On 4.12

On 18.12

On 18.12 kl. 16

To 19.12

Datumen för de festliga betygsutdelningarna har publicerats 18.1.2019.

Festliga betygsutdelningar

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och det bjuds på ett glas mousserande vin. Du kan ta med gäster till den festliga betygsutdelningen. Vi önskar att du anmäler både ditt och dina gästers deltagande i betygsutdelningen (vi skickar dig en inbjudan till betygsutdelningen då samtligas utexaminering är bekräftad, vanligen 5-7 dagar före betygsdagen).

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i slutet av januari för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten på respektive ort (ordnas följande gång i Vasa i mars 2019 och i Helsingfors troligtvis i november 2019). 

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).

nyutexaminerade tidtabeller