Tidtabell för utexaminering

Share page with AddThis
Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs både kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande AR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.
 

Tidtabell november-december 2017

Ansök om ditt examensbetyg senast 30.11 för att motta det vid betygsutdelningen 20.12. De som ska bli magistrar behöver ha lämnat in sin avhandling senast 6.11.

Akademiska rådets möte infaller 4.12.

 

Tidtabell år 2018 - Magister- och forskarstuderande

Inlämning av svensk sammanfattning
(för engelsk avhandling inom svenskspråkig
magisterutbildning)

Inlämning av
magister-avhandling

Ansökan om betyg

Akademiska rådets möte

Officiell betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

Må 11.12

Fre 29.12

To 25.1

On 31.1

On 14.2

On 14.2

To 15.2

Må 29.1

On 7.2

To 1.3

On  7.3

Må 26.3

 

Må 26.3

Må 5.3

On 14.3

To 5.4

On 11.4

To 26.4

 

To 26.4

Må 26.3

On 11.4

To 3.5

On 9.5

Må 28.5

 

Må 28.5

Må 23.4

On 9.5

Må 4.6

On 6.6

On 27.6

On 27.6

To 28.6

Må 16..7

Ti 31.7

To 9.8

Tis 28.8

Fre 14.9

Fre 14.9

Må 17.9

Må 20.8

On 5.9

To 27.9

On 3.10

Må 22.10

 

Må 22.10

Må 24.9

On 10.10

To 1.11

On 7.11

Må 26.11

 

Må 26.11

Må 22.10

On 7.11

To 29.11

On 5.12

On 19.12

On 19.12

To 20.12

 

Tidtabell år 2018 - Kandidatstuderande

Ansökan om betyg

Officiell
betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10 / från studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

To 25.1

On 14.2

On 14.2

To 15.2

To 1.3

Må 26.3

 

Må 26.3

To 5.4

To 26.4

 

To 26.4

To 3.5

Må 28.5

 

Må 28.5

Må 4.6

On 27.6

On 27.6

To 28.6

Fre 31.8

To 27.9

 

To 27.9

To 27.9

Må 22.10

 

Må 22.10

To 1.11

Må 26.11

 

Må 26.11

To 29.11

On 19.12

On 19.12

To 20.12

Kandidatstuderande som blivit villkorligt antagna till universitetsstudier som inleds hösten 2018 kan undantagsvis anhålla om att få sitt betyg inom augusti. Kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi i god tid för mera information. Intyg över villkorlig antagning lämnas in.

Festliga betygsutdelningar

Under de festliga betygsutdelningarna gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och det bjuds på ett glas mousserande vin. Från och med år 2016 ordnas det inte längre betygsutdelningar i samband med varje betygsdatum eftersom deltagarantalet konstaterats vara lågt vissa tider på året.

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i slutet av januari för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten 18.11.2016. År 2017 ordnas ekonombrevsutdelningen i Helsingfors den 10.11.2017. För att delta måste man utexamineras senast 20.10.2017. Läs mer på https://www.hanken.fi/sv/ekonombrev

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).

nyutexaminerade tidtabeller