Tidtabell för utexaminering

Information om tidtabell för utexaminering.

På betygsdagarna skrivs både kandidat-, magister- och doktorsbetyg ut. I tidtabellen nedan framgår bl.a. när du senast måste lämna in din magisteravhandling och betygsansökan för att kunna få ditt magisterbetyg utskrivet ett visst datum.

Lämna in ansökan om betyg senast angivet datum! Tidtabellerna måste utan undantag hållas. Din handledare har inte befogenhet att lova dig något annat. Om du missar en deadline flyttas ditt ärende i allmänhet automatiskt vidare till följande AR-möte eller betygsdag. Läs också anvisningarna om betygsdagarna och betygsutdelningarna längre ner på den här sidan.
 

Tidtabell år 2018 - Magister- och forskarstuderande (tidtabellen för år 2019 längre ner på denna sida)

Inlämning av svensk sammanfattning
(för engelsk avhandling inom svenskspråkig
magisterutbildning)

Inlämning av
magister-avhandling

Ansökan om betyg

Akademiska rådets möte

Officiell betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

Må 11.12

Fre 29.12

To 25.1

On 31.1

On 14.2

On 14.2 (Obs! I Vasa fre 16.2)

To 15.2

Må 29.1

On 7.2

To 1.3

On  7.3

Må 26.3

 

Må 26.3

Må 5.3

On 14.3

To 5.4

On 11.4

To 26.4

 

To 26.4

Må 26.3

On 11.4

To 3.5

On 9.5

Må 28.5

 

Må 28.5

Må 23.4

On 9.5

Må 4.6

On 6.6

On 27.6

On 27.6

To 28.6

Må 9.7

Ti 31.7

To 9.8

Tis 28.8

Fre 14.9

Fre 14.9

Må 17.9

Må 20.8

On 5.9

To 27.9

On 3.10

Må 22.10

 

Må 22.10

Må 24.9

On 10.10

To 1.11

On 7.11

Må 26.11

 

Må 26.11

Må 22.10

On 7.11

To 29.11

On 5.12

On 19.12

On 19.12

To 20.12

 

Tidtabell år 2018 - Kandidatstuderande (tidtabellen för 2019 längre ner på denna sida)

Ansökan om betyg

Officiell
betygsdag

Festlig betygsutdelning

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10 / från studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

To 25.1

On 14.2

On 14.2 (Obs! I Vasa fre 16.2)

To 15.2

To 1.3

Må 26.3

 

Må 26.3

To 5.4

To 26.4

 

To 26.4

To 3.5

Må 28.5

 

Må 28.5

Må 4.6

On 27.6

On 27.6

To 28.6

Fre 31.8

To 27.9

 

To 27.9

To 27.9

Må 22.10

 

Må 22.10

To 1.11

Må 26.11

 

Må 26.11

To 29.11

On 19.12

On 19.12

To 20.12

 

Tidtabell år 2019 – Kandidat- magister- och forskarstuderande

Inlämning av svensk sammanfattning
(för engelsk avhandling inom svenskspråkig
magisterutbildning)

Inlämning av
magister-avhandling

Ansökan om betyg

Akademiska rådets möte

Officiell betygsdag

Betyget kan avhämtas från Studentservice i Hfors fr.o.m. kl.10/
studiebyrån i Vasa enligt överenskommelse

Må 10.12

Må 31.12

To 24.1

On 6.2

Må 25.2

Må 25.2

Må 28.1

On 6.2

To 28.2

On 6.3

Må 25.3

Må 25.3

Må 4.3

On 13.3

To 4.4

On 10.4

Må 29.4

Må 29.4

Må 25.3

Ti 9.4

To 2.5

On 8.5

Må 27.5

Må 27.5

Må 22.4

Må 6.5

To 30.5

Må 10.6

On 26.6

To 27.6

Datum bekräftas senare

On 31.7

Må 19.8

Må 2.9

 

To 19.9
(MAG +DOKT),

To 26.9 (KAND)

 

To 19.9

To 26.9

Må 19.8

On 4.9

To 26.9

On 2.10

Må 21.10

Må 21.10

Må 23.9

On 9.10

To 31.10

On 6.11

Må 18.11

Må 18.11

Må 21.10

On 6.11

To 28.11

On 4.12

On 18.12

To 19.12

Datumen för de festliga betygsutdelningarna 2019 bekräftas senare!

 

Festliga betygsutdelningar

Under de festliga betygsutdelningarna, vilka oftast arrangeras kl 14, gratulerar rektor/prorektor de nyutexaminerade och delar ut betygen och det bjuds på ett glas mousserande vin. 

Du som får ditt betyg en betygsdag då det inte ordnas en festlig betygsutdelning kan avhämta ditt betyg i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa enligt tidtabellen ovan, men du har även möjlighet att delta i den följande betygsutdelningen efter officiell betygsdag som ordnas på den egna studieorten. Det här förutsätter att du anmäler ditt deltagande i betygsutdelningen enligt anvisningarna du får till din e-post inför betygsdagen samt lämnar in ditt betyg på nytt minst en vecka före betygsutdelningen till Studentservice/studiebyrån i Vasa.  

Kandidatfest ordnas i slutet av januari för alla som fått kandidatexamen föregående kalenderår, och ekonombrevsutdelning för alla som fått magisterexamen sedan den senaste ekonombrevsfesten i november 2017. 

Vid frågor om betygsdagarna eller betygsutdelningarna, kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi (Helsingfors) eller studievagledare-vasa@hanken.fi (Vasa).

nyutexaminerade tidtabeller