Ekonombrevsutdelningen i Vasa

Den solenna ekonombrevsutdelningen är en tillställning för alla som under de gångna 18 månaderna blivit ekonomie magistrar.

I Vasa delas ekonombrev nästa gång ut fredagen den 15 mars 2019.