Ekonombrevsutdelningen i Vasa 15.3.2019

Ekonombrevsutdelning i Vasa

 

Ekononmbrevsutdelningen i Vasa inhiberad p.g.a för lågt deltagarantal


Kontakt
Eventuella frågor om ekonombrevsutdelningen kan riktas till ekonombrev-vasa@hanken.fi.