Examensfest

Information om kandidatfesten, ekonombrevsutdelningen och doktorspromotion.

När du avslutat dina studier på Hanken har ännu efter betygsutdelningen möjlighet att fira din examen.

Kandidatfest

Kandidatfesten är den nyaste bland Hankens fina traditioner av examensfester och har ordnats i Helsingfors en lördag i januari sedan 2013. I Helsingfors ordnas festen nästa gång i januari 2020 och till den inbjuds de som i Helsingfors har utexaminerats med kandidatexamen under kalenderåret 2019. I Vasa ordnas festen nästa gång 11 oktober 2019, och till den inbjuds alla som utexaminerats med kandidatexamen 1.1.2019-31.7.2019. Tanken bakom kandidatfesten är att ge en morot till att utexamineras, uppmärksamma din kandidatexamen som en viktig etapp och stärka gemenskapen bland magisterstuderande inom olika ämnen. I kandidatfesten ingår pinsutdelning, fotografering, tre rätters middag och dans i avslappnad stämning. Festen har varit gratis för dig som avlagt examen inom utsatt tid!

Kontakt: studievagledare-Hfors(at)hanken.fi / studievagledare-Vasa(at)hanken.fi

Ekonombrevsutdelning

ekonombrev.jpg

Du som utexaminerats till magister firar på Ekonombrevsutdelningen. Den hålls i Helsingfors varje höst (år 2019 den 22 november). I ekonombrevsutdelningen ingår en högtidlig utdelning av ett så kallat ekonombrev på den solenna akten i högskolans festsal, med mingel och en trevlig tre rätters middag därefter. Till den solenna akten får du som är utexaminerad ta med två gäster. Läs mer här om ekonombrevsutdelningen

Kontakt: studievagledare-Hfors(at)hanken.fi / studievagledare-Vasa(at)hanken.fi

Om du flyttar efter att du blivit utexaminerad magister, meddela din nya adress till studieinfo(at)hanken.fi för att försäkra dig om att få en inbjudan till ekonombrevsutdelningen!

Då du utexaminerats som ekonomie magister från Hanken får du bära magisterring med Hankens sigill. Magisterringen kan beställas via Ari Kajander, tfn 0400 815 398 eller ari.kajander(at)widemark.com

Doktorspromotion

doktorspromovering.jpg

Med fem års mellanrum firas doktorerna som disputerat på Hanken med den högtidligaste av de akademiska festtraditionerna, doktorspromotionen. Till promotionen inbjuds alla som doktorerat på Hanken efter den föregående promotion fram till några månader före promotionen. Doktorspromotionen ordnades senast i november 2014.

examinerade nyutexaminerade fester ceremonier promotioner ekonomie kandidater ekonomie magistrar ekonomie doktorer