Avhandling

I varje examen på Hanken ingår en självständigt, vetenskaplig avhandling. Läs mera om avhandlingen inom de olika examina nedan.

I samband med kandidat- och magisteravhandling ska du skriva ett mognadsprov som visar att du är förtrogen med avhandlingens ämnesområde och har tillräckliga språkkunskaper enligt Finlands språklag. Bekanta dig med informationen om mognadsprov i god tid före du skriver din avhandling för att bl.a. veta på vilket språk du ska skriva mognadsprovet.

 

avhandlingar kandidatavhandlingar pro gradu-avhandlingar licentiatavhandlingar doktorsavhandlingar