Aktuellt inför läsåret 2018-2019

Här meddelar vi om viktiga förändringar och aktualiteter inför läsåret 2018-2019. Läs noggrant och klicka vidare för mer information.

Informationen riktar sig huvudsakligen till dig som studerar inom kandidat- eller magisterutbildningen
 

KURSANMÄLAN STÄNGER TIDIGARE
Kursanmälan stängs i regel söndagen en vecka före undervisningsperioden börjar (undantag P1 då anmälan stänger söndagen 2.9). Planera och anmäl dig till kurserna i tid!
 
LÄSÅRSANMÄLAN SENAST 31.8.2018
Kom ihåg att anmäla dig antingen närvarande eller frånvarande i WebOodi senast 31.8.2018.
OBS! Om du är på väg på utbyte måste du vara närvaroanmäld under hela din utbytestermin!
Om du är nyantagen kan du anmäla dig frånvarande under ditt första läsår enbart om du avlägger värnplikt, är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.
Du får studiekortets läsårsdekal i Helsingfors från Studentkårens mottagning i  Skogen, i Hankens huvudbyggnad i bottenvåningen. Öppettiderna är må-to kl. 11-13. Kontakt: kansli@shs.fi


I Vasa delas dekalerna ut på studiebyrån.
 
UNDERVISNINGEN BÖRJAR
Grundkurserna i ekonomiska vetenskaper och en del språkkurser börjar 27.8. Måndagen
3.9 börjar resten av undervisningen.
Inskriptionen, den högtidliga inledningen av läsåret, hålls på måndag 3.9 kl. 13.00 i Helsingfors och på tisdag 4.9. kl. 13.00 i Vasa.
Undervisningsperioderna 2018-2019 samt tentamensveckorna finns listade på https://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration. Schema för kurserna hittar du i Schemaläggaren (https://schema.hanken.fi/) och Studiehandböckerna 2018-2019 i WebOodi https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/opasopiskopas.jsp
 
NYA STUDIEPLANER DETTA LÄSÅR
Det har publicerats nya studieplaner på både kandidat- och magisternivån och de största förändringarna har skett inom magisterstudierna. Målet med förändringarna har varit att förenkla kursvalet för studerande och att höja genomströmningen. Läs denna hemsida för mer information: https://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/ny-studiestruktur

STUDIEPLANERING INFÖR MAGISTERSTUDIERNA i Helsingfors 4.9 och 6.9, i Vasa 5.9.
Studievägledarna ordnar en studieplaneringsworkshop för studerande som är i slutet av kandidatstudierna vid Hanken eller i början av magisterstudierna. Detta tillfälle passar även dig som redan avlagt studier enligt den gamla studieplanen och nu måste byta till den nya.
Under workshopen går vi igenom hur man ansöker om kandidatbetyg, examenskraven på magisternivån och hur man gör upp en individuell studieplan för magisterexamen. Ta med egen laptop eller pekplatta! Workshopen kräver ingen förhandsanmälan.
Helsingfors: tisdag 4.9 kl. 12.30-14 i rum 411, 6.9 kl. 10.30-12.00 i Futurum
Vasa: onsdag 5.9 kl. 10 och kl. 15
 
ANSÖKAN OM BETYG NÄR ALLA STUDIER ÄR AVKLARADE
När du avlagt alla studier som krävs för examen ska du ansöka om betyg. https://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration/studiernas-slutske... Du måste vara närvaroanmäld för att ansöka om betyg.
Du som ska ansöka om kandidatbetyg i Helsingfors för betygsdagen för kandidater 27.9 ska göra det senast 31.8. Vi rekommenderar dock att du besöker studievägledarna i god tid innan dess. Våra mottagningstider för studievägledning hittar du under Studietjänster https://www.hanken.fi/sv/studier/studieservice/studietjanster
 
 
FÖRÄNDRAT UPPLÄGG FÖR KURSERNA I ENGELSKA
Fr.o.m. läsåret 2018-2019 har Helsingfors-kurserna 51001 Business Communication: Oral och 51002 Business Communication: Written ersatts av kursen 5167 Business Comunication 6 sp. Om du tidigare läsår avlagt endast den ena gamla delen (3 sp) ska du kontakta läraren för den nya kursen 5167. Även kursen 5160(-V) Academic Writing 6 sp ändrar upplägg. I Vasa ändrar kursen från 6 sp till 5 sp. I Helsingfors blir kursen tvådelad: 51003 Academic Writing: apprentice level 2 sp och 51004 Mastering Academic Writing 3 sp - båda delarna behöver avklaras med medelvitsordet 70 p för att få skriva avhandling på engelska (ifall man inte uppfyller något av de övriga kraven för magisteravhandling på engelska, se https://www.hanken.fi/sv/studier/program-och-studier/magisterstudier/mag...).  Observera även att språkkravet i magisterexamen ändrat: numera krävs minst 5 sp språkstudier (tidigare 6 sp).

 
PROBLEM MED ANVÄNDAR-ID TILL WEBOODI OCH E-POSTEN?
Ny tjänst för att byta lösenord: Du kan nu byta lösenord, eller återställa ditt glömda lösenord via Självbetjäningsportalen. Har du glömt ditt lösenord identifierar du dig via bankkoder eller mobilcertifikat. Länken till självbetjäningsportalen hittar du under Studier – Studentservice – IT-tjänster – Välj knappen Byt Lösenord elektronisk identifiering. Gå till tjänsten via Hankens webbsidor. Klicka inte på någon länk som skickats till dig via epost! Just nu är många fiskeriförsök på gång via e-posten! Du kan även besöka IT-stödet vid Studentservice i Helsingfors eller Datacentralen i Vasa. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/jobba-pa-hanken/it-tjanster/behover-d...

 
KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖPPETTIDER
Kontaktuppgifter och öppettider till högskolan och de olika enheterna hittar du på sidan för kontaktuppgifter på Hankens webbsida https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/kontaktuppgifter/ta-kontakt

Med önskan om en bra start på det nya läsåret!
Studiebyrån