Aktuellt inför läsåret 2017-2018

Här meddelar vi om viktiga förändringar och aktualiteter inför läsåret 2017-2018. Läs noggrant igenom det och klicka vidare för mer information.

Tidigareläggning av tidpunkten för kursanmälan

Läsårsanmälan senast 31.8.2017

Ändringar gällande studiestöd

Nya öppettider och nytt namn för Servicepunkten och Infobiten

Undervisningen börjar 28.8.2017

Studieplanering inför magisterstudierna i Helsingfors 5.9.2017

Ansök om betyg när alla studier är avklarade

Ny studieplan för företagsledning och organisation

Förändrat upplägg för de obligatoriska kurserna i engelska

Problem med användar-id och WebOodi?

Kontaktuppgifter och öppettider

 

TIDIGARELÄGGNING AV TIDPUNKTEN FÖR KURSANMÄLAN

Från och med läsåret 2017-2018 stängs kursanmälan i regel en vecka före undervisningsperioden börjar. För kurserna i P1 stängs anmälan ändå först söndagen den 3.9. kl. 23.59. Planera och anmäl dig till kurserna i tid!

 

LÄSÅRSANMÄLAN SENAST 31.8.2017

Kom ihåg att anmäla dig antingen närvarande eller frånvarande i WebOodi senast torsdag 31.8.2017.

Nya antagna kan anmäla sig frånvarande under sitt första läsår enbart om man avlägger värnplikt, är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

OBS! Om du är på väg på utbyte måste du vara närvaroanmäld för hela din utbytestermin!

Du får studiekortets läsårsdekal i Helsingfors från Studentkårens mottagning i Skogen, i Hankens huvudbyggnad i bottenvåningen. Öppettiderna är må-fre kl. 10-12 och 13-15 under augusti och september månad. Kontakt: gensek(a)shs.fi.

I Vasa delas dekalerna ut på studiebyrån.

 

ÄNDRINGAR GÄLLANDE STUDIESTÖD

Från och med augusti 2017 beviljas studerande inte längre studiestödets bostadstillägg utan har möjlighet att ansöka om allmänt bostadsbidrag från FPA.

Från och med 2018 sköts alla studiestödsärenden av FPA och det är inte längre möjligt att få rådgivning på Hanken. Studerande rekommenderas att använda sig av FPA:s elektroniska meddelandetjänst, http://www.kela.fi/web/sv/.

 

NYA ÖPPETTIDER OCH NYTT NAMN FÖR SERVICEPUNKTEN OCH INFOBITEN

Servicepunkten och Infobiten i Helsingfors har bytt namn och heter nu Studentservice. Öppettiderna har även ändrats och är nu måndag till torsdag 10-13.

 

UNDERVISNINGEN BÖRJAR 28.8.2017

Inskriptionen, den högtidliga inledningen av läsåret, hålls på fredag 1.9 kl. 13.00 i Helsingfors och på måndag 4.9. kl. 13 i Vasa.

Undervisningsperioderna 2017-2018 samt tentamensveckorna finns listade på sidan för studieadministration på Hankens hemsida: https://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration. Schema för kurserna har publicerats på https://schema.hanken.fi/ och Studiehandböckerna 2017-2018 i WebOodi, https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/opasopiskopas.jsp

 

STUDIEPLANERING INFÖR MAGISTERSTUDIERNA I HELSINGFORS 5.9

file type icon Studieplaneringsworkshop Magisterstudier

Tisdag 5.9.2017 kl. 8.30-10 i rum 309 ordnar studievägledarna en studieplaneringsworkshop för studerande som avlagt sina kandidatstudier på Hanken och är i slutet av kandidatskedet eller början av magisterskedet.

Under workshopen går vi igenom hur man ansöker om kandidatbetyg, examenskraven på magisternivån och hur man gör upp en individuell studieplan för magisterexamen. Ta med egen laptop eller pekplatta! Workshopen kräver ingen förhandsanmälan.

 

ANSÖKAN OM BETYG NÄR ALLA STUDIER ÄR AVKLARADE!

När du avlagt alla studier som krävs för examen ska du ansöka om betyg.

Du som ska ansöka om betyg i Helsingfors för betygsutdelningen 22.9 ska göra det senast 31.8. Om du ansöker om kandidatbetyg, rekommenderar vi dock att du besöker studievägledarna i god tid innan dess. Våra mottagningstider hittar du under Studietjänster på Hankens hemsida.

 

NY STUDIEPLAN FÖR FÖRETAGSLEDNING OCH ORGANISATION

Ämnet Företagsledning och organisation har gjort större förändringar i sin studieplan inför läsåret 2017-2018. Många kurser har bytt namn (t.ex. heter grundkursen nu Företagsledning och entreprenörskap) och bytts ut.

I ämnets studiehandbok på WebOodi kan du se den nya studieplanen och läsa instruktioner gällande kombination av tidigare studieplaner och kurser. Studerande som redan avlagt alla kurser enligt en tidigare studieplan berörs ej av förändringarna.

Huvudämnesstuderande har även tidigare fått information per email. Kontakta ämnesansvariga Virpi Sorsa eller amanuens Tanja Dahlgren-Broman om du har frågor.

 

FÖRÄNDRAT UPPGLÄGG FÖR DE OBLIGATORISKA KURSERNA I ENGELSKA

Fr.o.m. läsåret 2017-2018 sker undervisningen av kurserna 51001 Business Communication: Oral och 51002 Business Communication: Written integrerat så att du avlägger båda delarna i samma period. Anmäl dig till samma grupp för båda kurserna i WebOodi. Mer information hittar du i kursbeskrivningarna i WebOodi och på kursens Moodle sida (51001 & 51002 Business Communication: Oral and Written). Om du saknar endast ena kursen ska du kontakta engelskalärarna.

 

PROBLEM MED ANVÄNDAR-ID TILL WEBOODI OCH E-POSTEN?

Om du har problem med ditt användar-ID och lösenord till datanätet ska du besöka IT-stödet vid Studentservice i Helsingfors eller Datacentralen i Vasa.

 

 

KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖPPETTIDER

Kontaktuppgifter och öppethållningstider till högskolan och de olika enheterna hittar du på sidan för kontaktuppgifter på Hankens webbsida