Kursanmälan

Information om kursanmälan.

Du ska anmäla dig via WebOodi till alla kurser du tänker delta i senast en vecka före kursstarten eller inom den tid som anges i kursbeskrivningen. Du kan anmäla dig till höstterminens kurser och tenter från 1.8 och till vårterminens kurser och tenter från 1.12. Du får bara anmäla dig till kurser som ges på den orten där du har din studierätt. Om kursen har begränsat deltagarantal står det i kursbeskrivningen hur deltagarna gallras.

Det är väldigt viktigt att dina kursanmälningar i WebOodi stämmer! Bara om du är anmäld till kursen kan du

  • få tillgång till kursmaterialet i Moodle
  • få viktig e-post som läraren skickar till deltagarna
  • svara på kursutvärderingen och bidra till att kurserna utvecklas

Det är också viktigt att du raderar din kursanmälan om du trots allt inte tänker gå kursen, i synnerhet om kursens deltagarantal är begränsat. Hindra inte dina medstuderande från att ta rymmas med på kurser genom att uppta platser som du inte utnyttjar!

kurser anmälningsprocedur