Nya magisterstuderande 2019

På dessa sidor finns information som är riktad till dig som är nyantagen till den svenskspråkiga magisterutbildningen på Hanken, samt information om Introduktionsdagarnas program.

Grattis till studieplatsen på Hanken!

Terminsstart och introduktionsdagar
Terminsstarten för nyantagna magisterstuderande inleds med introduktionsdagar. Undervisningen inleds från och med måndagen den 2 september 2019. Under introduktionsdagarna hälsas de nya magisterstuderande välkomna och du får nyttig information om allt som anknyter till studierna vid Hanken och till studielivet. Läsårets tidtabell finns här.

Introduktionsdagarna för de som antagits till den svenskspråkiga magisterutbildningen i:

- Helsingfors är 28-30 augusti (onsdag-fredag) med start kl. 9.00, Arkadiagatan 22 - klicka här för tidtabell
- Vasa är 30 augusti (fredag) med start kl. 8.45, Biblioteksgatan 16 - klicka här för tidtabell

Största delen av programmet under introduktionsdagarna i Helsingfors hålls på engelska tillsammans med de som blivit antagna till de engelskspråkiga masterprogrammen på Hanken. Det finns förstås ändå alltid möjlighet att ställa frågor på svenska.

I Vasa ordnas en gemensam introduktionsdag för antagna till svenska och engelska magisterutbildningar.

Begränsad studietid och obligatorisk närvaroanmälan
Enligt universitetslagen är din studietid begränsad. Ekonomie magisterexamen beräknas kunna avläggas på två år men du har rätt att vara närvaroanmäld fyra år och därtill rätt att vara frånvaroanmäld två terminer. Du får dock inte anmäla dig frånvarande första läsåret utan lagstadgad orsak. Du får vara frånvaroanmäld första läsåret eller endera terminen endast på basis av värnplikt, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna. Om du frånvaroanmäler dig måste du uppvisa officiella intyg som bevisar att du berörs av en lagstadgad orsak.

Bestämmelse om en högskoleplats
Observera att du endast kan ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen, i utbildning som inleds inom samma termin. Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildningar som leder till högskoleexamen, men du bör i så fall ta emot studieplatserna under olika terminer.

Mottagande av studieplatsen
Mottagandet av studieplatsen sker via Min studieinfo-tjänsten (studieinfo.fi). Du bör ta emot din studieplats inom tio dagar efter att du blivit antagen. Om du inte har tagit emot din studieplats tolkar vi det som att du inte vill ta emot studieplatsen och du förlorar din rätt till examensstudier vid Hanken. Mottagandet av studieplatsen är bindande. Har du inte nätbankskoder för att logga in på Min Studieinfo-tjänsten eller ska anmäla dig frånvarande pga. giltig lagstadgad orsak ska du kontakta ansokan@hanken.fi i god tid.

Studentkårsavgiften läsåret 2019-2020
Studentkårsavgiften och hälsovårdsavgiften är obligatoriska avgifter för dig som närvaroanmäler dig. I samband med mottagandet av studieplatsen ska du betala studentkårsavgiften för läsåret via Oili-tjänsten. Studentkårsavgiften för hela läsåret är 125 euro.

Har du frågor gällande studieplatsen, mottagande av studieplatsen eller läsårsanmälan kan du kontakta Hankens ansökningsservice per e-post till ansokan@hanken.fi eller tfn 040 3521 388.