Introduktionsdagar och terminsstarten

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.

Gå till introduktionsdagar i Vasa

Under introduktionsdagarna för kandidatstuderande i slutet av augusti får du all information som du behöver för studiestarten. Efter introduktionsdagarna känner du till allt du behöver veta om bland annat kurser, läsordning, Hankens utrymmen och service för studerande. Du får också dina användarrättigheter till datanätet.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier.

I början av höstterminen ordnas årligen inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition, som markerar den officiella starten på läsåret. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Helsingfors

Introduktionsdagar/Helsingfors, preliminärt program:

26.8.2019 ca kl. 9-15, huvudbyggnaden, Arkadiagatan 22
-OBS! programmet börjar kl. 9 men du ska vara på plats senast kl. 8.45!
Du får bl.a. information om examensuppbyggnaden, träffar din tutor (som är en äldre studerande) och deltar i rundvandring med din tutorgrupp.

27.8.2019 ca kl. 9-15, huvudbyggnaden, Arkadiagatan 22
-Ta med dig din egen laptop/pekplatta.
-Information om det första läsåret på Hanken, du anmäler dig till kurser och tenter under handledning (ta med din egen laptop/pekplatta!) och bygger upp din läsordning för höstterminen. Bibliotekets tjänster.

28.8.2019 ca kl. 9-15. huvudbyggnaden, Arkadiagatan 22. Del av kursen Introduktion till akademiska studier
- Ta med dig din egen laptop/pekplatta.

2.9.2019: undervisningen i de övriga grundkurserna börjar denna vecka

3.9.2019: Inskriptionen i Helsingfors, den högtidliga inledningen av det akademiska läsåret

 

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Vasa

28-29.8.2019: introduktionsdagar

2.9 föreläsningarna och kurserna börjar

2.9 Inskriptionen – den högtidliga inledningen av det akademiska läsåret

studier introduktion -- arbetsuppgifter