Nya kandidatstuderande 2019

På dessa sidor finns information som är riktad till dig som är nyantagen år 2019 till kandidatstudier på Hanken gällande det som är aktuellt inför studiestarten.

 

Grattis till studieplatsen på Hanken!

MOTTAGANDET AV STUDIEPLATS

För att motta din studieplats på Hanken måste du logga in på studieinfo.fi och "Min studieinfo". Observera att inloggningen sker via en identifieringstjänst som kräver bankkoder.

Ifall du inte har nätbankskoder eller du har blivit erbjuden en studieplats år 2015 eller innan och du har varit frånvaroanmäld skall du mejla ansokan@hanken.fi.

 

VAL AV FRÄMMANDE SPRÅK FÖR DET FÖRSTA STUDIEÅRET

I samband med din läsårsanmälan på Oilisidan inom 14 dagar från att du fått din studieplats väljer du det andra främmande språket för det första läsåret. Bekanta dig noggrannt med språkvalsinformationen före du gör ditt val.

INTRODUKTIONSDAGAR OCH TERMINSSTARTEN HT 2019

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas obligatoriska introduktionsdagar (Helsingfors 26-28.8.2019, Vasa 28-29.8.2019). Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Undervisningen och kurserna inleds 2.9.2019.

Läs mer om introduktionsdagarna och terminsstarten 2019.

FRÅNVAROANMÄLAN UNDER DET FÖRSTA STUDIEÅRET

Enligt universitetslagen/yrkeshögskolelagen kan du som antagits till Hanken år 2015 eller senare under ditt första läsår som studerande anmäla dig frånvarande enbart om du avlägger värnplikt, är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig eller om du är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Läs mer om frånvaroanmälan 2019 här.

STUDIESTÖD

Läs om studiestödet och gör din ansökan om studiestöd på www.fpa.fi. Du kan också ansöka om studiestöd från FPA när du är inloggad på studieinfo.fi.

STUDIEKORTET

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Läs mer om studiekortet och hur du ansöker om det.

VAL AV HUVUDÄMNE FÖR KANDIDATSTUDERANDE

Du som kandidatstuderande väljer i slutet av ditt första studieår vilket ämne du vill fördjupa dig i och koncentrera dina studier på. Informationstillfällen om huvudämnesvalet hålls april-maj. I samband med huvudämnesvalet avlägger du kursen Individuell studieplan, ISP.

Studieguide för nya kandidatstuderande vid Svenska handelshögskolan

Studieguiden som publiceras under augusti månad innehåller information om det praktiska kring studiestarten och beskriver också studiegången för hela kandidatexamen. Läs guiden redan före introduktionsdagarna och återkom till den under din studietid.

studiehandböcker anvisningar