Studiekortet

Här hittar du information om hur du beställer och använder ditt studiekort.

Vad studiekortet används för

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Du kan använda ditt studiekort bl.a.

  • vid tentamen som ID
  • i matsalen för att få lunch till studerandepris
  • som ID när du behöver officiellt studieutdrag, närvarointyg el.dyl.
  • till att förnya ditt HRT-resekort (HRT=Helsingforsregionens trafik)
  • till att få rabatt på tåg- och bussbiljetter

Beställning av studiekortet
Studiekortet beställer du på https://student.frank.fi/ordercard. Du måste betala studentkårsavgiften innan du beställer studiekortet. För att beställa kortet behöver du även ett digitalt fotografi av dig själv. Det är möjligt att beställa antingen ett eletroniskt studiekort (med eller utan betalfunktion) eller ett studiekort i plast. behöver även ditt studienummer för kunna att beställa kortet.

Före du fått ditt studiekort kan du få rabatt på t.ex. lunchpriset på Hanken genom att visa upp ett närvarointyg som du får på introduktionsdagarna. Ifall du beställt ett studiekort i plast ska du efter att du fått kortet hämta läsårsdekalen som bevisar att du är närvaroanmäld och berättigad till studieförmåner vid studentkårens mottagning i Skogen i källaren i Helsingfors eller på studiebyrån i Vasa.

 

identitetskort