Studiekortet

Här hittar du information om hur du beställer och använder ditt studiekort.

Vad studiekortet används för

Studiekortet använder du till att styrka din identitet i studiesammanhang och till att få studieförmåner. Du kan använda ditt studiekort bl.a.

  • vid tentamen som ID
  • i matsalen för att få lunch till studerandepris
  • som ID när du behöver officiellt studieutdrag, närvarointyg el.dyl.
  • till att förnya ditt HRT-resekort (HRT=Helsingforsregionens trafik)
  • till att få rabatt på tåg- och bussbiljetter

Beställning av studiekortet
Studiekortet beställer du på www.myfrank.fi. Du måste betala studentkårsavgiften innan du beställer studiekortet. För att beställa kortet behöver du även ett digitalt fotografi av dig själv och det är möjligt att få ett studiekort med betalfunktion. Du behöver även ditt studienummer för kunna att beställa kortet. Därtill kan du välja att använda dig av det digitala studiekortet genom att ladda ner Frank-appen som är gratis.

Studiekortet skickas till tryckeriet när Frank fått din studerandestatus bekräftad från Hankens studieregister i början av terminen.

Före du fått ditt studiekort kan du få rabatt på t.ex. lunchpriset på Hanken genom att visa upp ett närvarointyg som du får på introduktionsdagarna. Du kan även använda dig av Frank-appen. När du fått ditt studiekort kan du hämta läsårsdekalen som bevisar att du är närvaroanmäld och berättigad till studieförmåner vid studentkårens mottagning i Skogen i källaren i Helsingfors eller på studiebyrån i Vasa.

 

identitetskort