Introduktionsdagar i Vasa

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar nästsista veckan i augusti.

Introduktionsdagar och terminsstarten

Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.  

Under introduktionsdagarna i slutet av augusti får du all information som du behöver för studiestarten om kursval, läsordning, studieteknik, datoranvändning samt bekantar dig med utrymmena på din studieort. Du får också användarrättigheter till datanätet.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna, och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier.

Läsåret på Hanken inleds varje år med inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Vasa är gemensamma för både kandidat- och magisterstuderande 23-24.8.2017

23.8 kl. 9 - ca 15.00 i Auditorium (142), första våningen

-OBS! programmet börjar kl. 9 men du ska vara på plats senast kl. 8.45!
Rektor hälsar välkommen, du får bl.a. information om examensuppbyggnaden, du får ditt användar-ID och ett närvarointyg, du träffar din tutor och deltar i rundvandring med din tutorgrupp.

24.8 kl. 9 - ca 14.45 i Auditorium (142), första våningen

-Ta med dig din egen laptop/pekplatta.
-Studievägledaren berättar om det första läsåret på Hanken, du anmäler dig till kurser och tenter i studieverktyget WebOodi under handledning (ta med din egen laptop/pekplatta!) och bygger upp din läsordning för höstterminen, du får även information om utbytesstudier eller utlandspraktik.

24.8 kl. 13.15 - 14.45 Datasalarna, tredje våningen

Del av kursen Introduktion till akademiska studier
- Ta med dig din egen laptop/pekplatta.
-Du lär dig om IT-säkerhet, IT på Hanken, informationssökning och användning av inlärningsplattformen Moodle som används som kursområde för i stort sett alla kurser på Hanken genom egna övningar.

24.8 kl. 14.45- Cella Nova

Du får också besöka studentföreningens utrymme Cella i Rewell Center och höra om studentföreningens och tutorernas verksamhet.

28.8 kl. 10.15 - 11.45 i Auditorium (142), första vån. (Del av kursen Introduktion till akademiska studier)

- Vad är akademiska studier? -lärarens synvinkel samt studiepsykologens studiestrategier och -tekniker

4.9.2017 kl. 13.00 Inskription i Vasa i Festsalen (1 vån.), den officiella starten på läsåret