Introduktionsdagar och terminsstarten

Som inledning till dina studier på Hanken ordnas introduktionsdagar. Under introduktionen får du all viktig information som du behöver för studiestarten. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna.

Gå till introduktionsdagar i Vasa

Under introduktionsdagarna i slutet av augusti får du all information som du behöver för studiestarten. Efter introduktionsdagarna känner du till allt du behöver veta om bland annat kurser, läsordning, Hankens utrymmen och service för studerande. Du får också dina användarrättigheter till datanätet.

Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen Introduktion till akademiska studier.

Läsåret på Hanken inleds varje år med inskriptionen, en högtidlig akademisk tradition. På inskriptionen håller rektor och en representant för studentkåren tal om sin syn på det kommande läsåret. Det är obligatoriskt för dig som är ny studerande att delta i inskriptionen.

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Helsingfors

Introduktionsdagar/Helsingfors:

23.8.2017 kl. 9-14 i Festsalen, första våningen
-OBS! programmet börjar kl. 9 men du ska vara på plats senast kl. 8.45!
Rektor hälsar välkommen, du får bl.a. information om examensuppbyggnaden, du får ditt användar-ID och ett närvarointyg, du träffar din tutor och deltar i rundvandring med din tutorgrupp.

24.8.2017 kl. 9-14 i auditorium Maximum (Maxen), andra våningen
-Ta med dig din egen laptop/pekplatta.
-Studievägledarna berättar om det första läsåret på Hanken, du anmäler dig till kurser och tenter i studieverktyget WebOodi under handledning (ta med din egen laptop/pekplatta!) och bygger upp din läsordning för höstterminen. Du får även information om bibliotekets tjänster.

14:00 Tutorerna ordnar program med gulisgrupperna

17:00-22:00 Program på Studentkåren

25.8.2017 kl. 9-12.15. Samling kl. 9.00 i Festsalen i första våningen. Del av kursen Introduktion till akademiska studier
- Ta med dig din egen laptop/pekplatta.
-Du lär dig om IT-säkerhet, IT på Hanken, informationssökning och användning av inlärningsplattformen Moodle som används som kursområde för i stort sett alla kurser på Hanken genom egna övningar. Du får också besöka studentkårens utrymmen på Casa och höra om studentkårens och tutorernas verksamhet.

1.9 kl. 13.00 Inskriptionen i Helsingfors, den officiella starten på läsåret

Introduktionsdagar, terminsstarten och inskriptionen i Vasa

23-24.8.2017: introduktionsdagar

28.8 föreläsningarna och kurserna börjar

4.9 Inskriptionen – den högtidliga inledningen av det akademiska läsåret

studier introduktion -- arbetsuppgifter