Blanketter

-

Denna sida innehåller en blankettbank för Hankens studerande. Här finns alla blanketter och länkar till e-blanketter som du kan behöva under sin studietid. Flera av dessa blanketter finns även på andra sidor och de flesta av dem ska lämnas in till Studentservice i Helsingfors eller till studiebyrån i Vasa.

Läs noggrant igenom blanketten - du måste kanske be om namnunderteckningar eller bifoga intyg innan du kan lämna in blanketten!

Beställning av närvarointyg och studieutdrag

Du kan beställa närvarointyg och studieutdrag via denna elektroniska blankett. Du kan välja att avhämta närvarointyget eller studieutdraget antingen på Hanken i Helsingfors eller Hanken i Vasa. (Obs: För att kunna fylla i blanketten behöver ditt Hanken användar ID vara i kraft.)

Examensbetyg

När du har avlagt alla studier och lämnat in din avhandling måste du ansöka om att få ditt examensbetyg, det utfärdas inte automatiskt.

Blanketten för betygsansökan och mera information finns på sidan Examensbetyg.
 

Fristående studerande

Fristående studerande som tar kurser vid Hanken utanför Öppna universitetet eller JOO-avtalet ska fylla i registreringsblanketten, som examinatorn sedan undertecknar och skickar till studiebyrån.

Fristående studerandes registreringsblankett https://forma.hanken.fi/lomakkeet/724/lomake.html
Blnakett för Arcadas språkkursdeltagare https://forma.hanken.fi/lomakkeet/702/lomake.html


Föråldrade studier - uppdatering av studieperiod

Ifall du har kurser som syns som "föråldrade" på ditt studieutdrag ska du uppdatera dina gamla kurser.

Doktorander

För att kunna anmäla dig närvarande vid Hanken ska du som doktorand årligen fylla i registreringsblanketten. Nyantagna doktorander, och doktorander som gästar vid Hanken, ska fylla i andra blanketter.

Magisteravhandling

Du hittar information om magisteravhandlingsprocessen och instruktioner för inlämning av avhandlingen på denna sida.

Rabattbiljetter

Du kan ansöka om studierabatt genom att ha ett studiekort med en ikraftvarande läsårsdekal. Om du inte har ett studiekort eller ifall dina uppgifter har ändrat sedan du senast uppdaterade ditt studiekort, kan du ansöka om studierabatt genom att få denna blankett undertecknad i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Lokaltrafiken i Vasa kräver ett närvarointyg för att aktivera förmånen.

 

Mera information: https://www.hsl.fi/sv/biljetter-och-priser/rabattbiljetter/studerande eller fyll i blanketten

Tillgodoräknande av studier

Om du har avlagt studier vid en annan högskola i Finland och vill att dessa studier ska synas på ditt studieutdrag från Hanken, behöver du en av dessa blanketter.

     OBS:

  • Ifall du vill ansöka om tillgodoräkning av studier avlagda utomlands t.ex. som freemover ska du inte använda dessa blanketter utan ta kontakt med studievägledarna i Helsingfors eller Vasa.
  • Använd inte de här blanketterna om du som kandidat- eller magisterstuderande varit på utbyte via Hankens utbytesprogram.

Tilläggstid för att slutföra studierna

Du som är kandidat- eller magisterstuderande och har begränsda studierätt kan vid behov ansöka om tilläggstid ifall dina studier fördröjts. Ansökan gör du  elektroniskt inom maj eller november beroende på om din studierätt om din studierätt tar slut i juli eller december.
Elektronisk ansökan för kandidatstuderande
Elektronisk ansökan för magisterstuderande

Återinskrivning

Om du har glömt att närvaro- eller frånvaroanmäla dig för läsåret måste du först ansöka om återinskrivning.

Avsägande av studierätt

Ifall du inte längre vill studera på Hanken kan du avsäga dig din examensstudierätt.

 

blanketter