Byte till magisternivån eller magisterprogram

På denna sajt kan du läsa om hur du ska gå tillväga ifall du vill ansöka om ändring av din studierätt. Om du vill att ett godkänt byte säkert ska träda i kraft inför en ny termin ska anhållan lämnas in antingen senast 15.5 eller 15.11.

Byte av studierätt från kandidat- till magisternivå

Om du vill ansöka till en magisterutbildning på svenska på samma ort där du har kandidatstudierätt och bli befriad från kandidatexamenskravet ska du

 • ha studierätt för kandidat- och magisterexamen vid Hanken
 • studera för tillfället på kandidatnivå
 • ha avlagt en lägre högskoleexamen vid någon annan högskola
 • uppfylla behörighetskraven för att byta till studier på magisternivå
  • 60 sp i ekonomiska vetenskaper varav 30 sp i huvudämnet (dessa 30 sp ska vara endast grund- och ämnesstudier, dvs. följ exempelvis "studieplanen för biämnesstuderande på kandidatnivå" i Weboodi; fördjupade studier inom ämnet som är avlagda på Hanken kan INTE räknas som behörighetsgivande)
   • fördjupade studier kan inte räknas till de 30 sp som ger behörighet till bytet eftersom studerande i sådant fall använder kurserna avlagda på fördjupad nivå "dubbelt": både som behörighetsgivande och som del av magisterexamen
  • Studieprestationer som är inkluderade i den behörighetsgivande examen från den andra högskolan kan inte ingå i magisterexamen vid Hanken.

Fyll i blankett för anhållan om byte av studierätt till magisternivån och lämna in den till Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa. Din ansökan godkänns om du uppfyller ovanstående krav och mottagande institution har bedömt att du avlagt tillräckligt med studier för att inleda på fördjupad nivå. För mera info kontakta ansvarig för antagningsärenden, 040-3512388, ansokan@hanken.fi.

 

Byte av studierätt på magisternivån (studier på engelska)

Studerande som har studierätt för magisterexamen kan anhålla om att byta till en annan magisterstudierätt. Byte av studierätt beviljas på motsvarande grunder som extern antagning görs till mottagande specialisering, och förutsätter med god framgång avlagda studier vid Hanken.
 
I korthet är antagningskriterierna till Hankens magisterprogram inom studier på engelska:
 
 • Kandidatexamen motsvarande 180 sp/3 år från erkänt universitet (du bör få din kandidatexamen senast i juni 2018 för att vara behörig)
 • Kunskaper i engelska genom:
  • Avlagt språktest (IELTS, TOEFL, CPE or PTE Academic) med resultat enligt Hankens antagningskrav ELLER
  • Kursen Academic Writing avlagd
  • Om du söker till Double Degree-programmet inom specialiseringen Business and Management, krävs alltid både avlagt språktest och GMAT test.
 • Akademiska färdigheter motsvarande medelbetyg (GPA) > 75 % (Hankens bedömningsskala)/Grade B (USA), eller resultat i GMAT minst 550 eller i GRE minst 150 i delarna Quantitative Reasoning and Verbal Reasoning samt 3,5 i Analytical Writing
 • tidigare studier i relevanta ämnen enligt respektive specialserings krav
De kompletta ansökningskriterierna hittar du i Hankens ansökningsportal för externa sökande. Notera att du INTE skall ansöka om byte av studierätt via ansökningsportalen, utan enligt instruktionerna nedan.
 
Ansökningstiden för år 2018 är 17.10.2017 - 17.1.2018 kl. 15.00.

Lämna in fritt formulerad anhållan på engelska. I anhållan skall du föra fram din motivation för byte av studierätt tillsammans med nedan nämnda bilagor. Anhållan skall vara andresserad till Hanken's Admissions Office och lämnas in vid Servicepunkten i Helsingfors.
 
Bilagor:
 • Officiellt bestyrkt kopia av kandidatbetyget (om du redan fått betyget) 
 • Officiellt bestyrkt kopia av studieutdrag
 • Intyg på kunskaper i engelska
 • CV på engelska  


Resultaten från eventuella GMAT/GRE och språktest bör komma till Hanken direkt från testorganisationen.

studieplatser studieprogram magistrar byte ansökningar