Viktigt att veta för dig som är studerande

Share page with AddThis
Viktig information för studerande samt läsårets tidtabell

Här hittar du som är studerande på Hanken allt praktiskt och viktigt som du behöver veta om bland annat läsårsanmälan, hur du anmäler dig till kurser och tenter och information om studiestödet. Här kan du också bekanta dig med de regelverk som styr examenskraven och dina rättigheter och skyldigheter.

Du som är ny studerande hittar under rubriken Första studieåret samlat information som du behöver vid studiestarten.

Du som ska skriva din avhandling hittar information om den och mognasprovet under studiernas slutskede.

Du som ska bli klar med dina studier ska ansöka om examensbetyg, läs under studiernas slutskede hur du ska gå till väga. 

Läsårets tidtabell

Läsåret börjar den 1 augusti och slutar 31 juli. Terminerna är indelade i två undervisningsperioder var, höstterminen i period 1 och 2 och vårterminen i undervisningsperiod 3 och 4. En period är sju undervisningsveckor och följs av en tentamensvecka. Under period 4 upptar påsken en vecka och perioden är därför åtta veckor lång.

Läsåret 2016-2017

Höstterminen 2016

Onsdag 31.8.2016

Tiden för läsårsanmälan utgår för alla examensstuderande

29.8–14.10.2016        

Undervisningsperiod 1

Torsdag 1.9.2016       

Inskription i Helsingfors kl. 13.00 (undervisningsfritt efter 11.45)

Fredag 2.9.2016         

Inskription i Vasa kl. 13.00 (undervisningsfritt efter kl. 11.45)

Fredag 14.10.2016     

Hankendagen (undervisningsfri dag i Vasa)

15 & 17–22.10.2016  

Tentamensvecka för period 1

24.10–9.12.2016        

Undervisningsperiod 2

10 & 12–17.12.2016  

Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2017

Måndag 16.1.2017     

 

Tiden för terminsanmälan för vårterminen utgår för alla examensstuderande

16.1–3.3.2017            

Undervisningsperiod 3

4 & 6–11.3.2017 

Tentamensvecka för period 3

13.3–5.5.2017 

Undervisningsperiod 4

13–19.4.2017             

Påsklov

6 & 8-13.5.2017         

Tentamensvecka för period 4

15.5-16.6.2017Sommarundervisningsperiod S2*
 

Läsåret 2017-2018
Höstterminen 2017

1.8-31.8.2017   Sommarundervisningsperiod S1*
28.8–13.10.2017   Undervisningsperiod 1
14 & 16–21.10.2017  Tentamensvecka för period 1
23.10–8.12.2017   Undervisningsperiod 2
9 & 11–16 & 18-19.12.2017 Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2018
22.1–9.3.2018     Undervisningsperiod 3
10 & 12–17.3.2018    Tentamensvecka för period 3
19.3–11.5.2018    Undervisningsperiod 4
29.3–3.4.2018        Påsklov
12 & 14-19 & 21-22.5.2018     Tentamensvecka för period 4
14.5-30.6.2018   Sommarundervisningsperiod S2*

*Under sommarens två undervisningsperioder ordnas vissa valfria kurser eller dubbletter av obligatoriska kurser.

 

terminer studieperioder administration