Viktigt att veta för dig som är studerande

Viktig information för studerande samt läsårets tidtabell

Här hittar du som är studerande på Hanken allt praktiskt och viktigt som du behöver veta om bland annat läsårsanmälan, hur du anmäler dig till kurser och tenter och information om studiestödet. Här kan du också bekanta dig med de regelverk som styr examenskraven och dina rättigheter och skyldigheter.

Du som är ny studerande hittar under rubriken Första studieåret samlat information som du behöver vid studiestarten.

Du som ska skriva din avhandling hittar information om den och mognasprovet under studiernas slutskede.

Du som ska bli klar med dina studier ska ansöka om examensbetyg, läs under studiernas slutskede hur du ska gå till väga. 

Läsårets tidtabell

Läsåret börjar den 1 augusti och slutar 31 juli. Terminerna är indelade i två undervisningsperioder var, höstterminen i period 1 och 2 och vårterminen i undervisningsperiod 3 och 4. En period är sju undervisningsveckor och följs av en tentamensvecka. Under period 4 upptar påsken en vecka och perioden är därför åtta veckor lång.

Läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018

1-24.8Sommarundervisningsperiod 1*
27.8–12.10.2018Undervisningsperiod 1 för nya kandidatstuderande
3.9-12.10.2018Undervisningsperiod 1 för alla andra studerande än nya kandidatstuderande
3.9.2018 Inskription i Helsingfors kl. 13.00 (undervisningsfritt efter 11.45)
4.9.2018Inskription i Vasa kl. 13.00 (undervisningsfritt efter kl. 11.45)
12.10.2018Hankendagen (undervisningsfri dag i Vasa)
13 & 15–20.10.2018 Tentamensvecka för period 1 (alla studerande)
22.10–7.12.2018Undervisningsperiod 2 (alla studerande)
23.11.2018Ekonombrevsutdelning i Helsingfors
6.12.2018Undervisningsfritt pga självständighetsdagen
8 & 10–15 & 17-18.12.2018Tentamensvecka för period 2  Vårterminen 2019

21.1–8.3.2019Undervisningsperiod 3 (alla studerande)
19.1.2019Kandidatfest
9 & 11–16.3.2019Tentamensvecka för period 3
15.3.2019Ekonombrevsutdelning i Vasa
18.3–10.5.2019 Undervisningsperiod 4 (alla studerande)
18–24.4.2019Påsklov
11 & 13-18 & 20-21.5.2019Tentamensvecka för period 4
22.5-30.6.2019Sommarundervisningsperiod 2*
 

*Under sommarens två undervisningsperioder ordnas vissa valfria kurser eller dubbletter av obligatoriska kurser.

 

terminer studieperioder administration