Kursutbud och anmälan

Share page with AddThis
Öppna universitetet hösten 2017

Kursutbudet med kursbeskrivningar som du skall bekanta dig med innan anmälan hittar du i den elektroniska studiehandboken WebOodi Kurserna presenteras skilt för Helsingfors och Vasa. Var uppmärksam så att du väljer rätt ort och rätt läsår från dropdown-boxen innan du klickar "sök"! För att se respektive kurs egen beskrivning skall du klicka på kursens kod (inte på själva kursnamnet).

ANMÄLAN TILL KURSER

Anmälan öppnar 9 augusti 2017 kl. 10.00. Vänligen notera:

* Till fördjupade kurserna i Vasa öppnar anmälan16 augusti kl 10:00 och då anmäler du dig per e-post till ann-christine.hemming@hanken.fi Meddela den kurs du vill anmäla dig till samt namn, adress och mobilnummer i mailet så tar vi kontakt.

Nederst på denna sida hittar du den kurslista som tar dig till vår online anmälningstjänst. Instruktioner:

Välj först ort och kursspråk, klicka på den kurs eller det Snabbledspaket du vill anmäla dig till så flyttas du direkt till anmälningstjänsten, där du fyller i de uppgifter som efterfrågas och betalar via nätbank/kreditkort.

Vill du försöka bli antagen till Hankens kandidatutbildning 2018 via öppna universitetets Snabbled är enda möjligheten att du anmäler dig till ett Snabbledspaket i samband med höstens 2017 kursanmälan. Detta gäller både i Helsingfors och Vasa. Det är alltså inte möjligt att påbörja snabbledsstudier vårterminen 2018. Du kan naturligtvis läsa kurser vårterminen 2018 med avsikt att senare söka in via "60 studiepoäng öppna universitetsstudier" våren 2019.

I Helsingfors har Snabbledspaket 1 totalt 100 platser, snabbledspaket 2  sammanlagt 25 platser och snabbledspaket 3 totalt 5 platser.

Snabbledspaketen A och B i Vasa har totalt 10 platser. 

Är du redan examensstuderande men vill läsa kurser via Öppna universitet? Du kan anmäla dig till Öppna universitetets kurser endast via anmälningstjänsten, vilket samtidigt förutsätter betalning av kursavgift. Öppna universitetets kursplatser är i första hand reserverade för personer som inte har examensstudierätt (kandidat-, magister- eller doktor). Därför kan du som är examensstuderande anmäla dig först fr.o.m. 23 augusti 2017, förutsatt att det finns lediga platser kvar.

 

 

 

 

Öppna universitetskurser

Kursnamn
Sp
Kursdatum
Plats
Anmälan
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Helsingfors
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
8
28.8.2017 - 8.12.2017
Helsingfors
 
8
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
8
28.8.2017 - 8.12.2017
Helsingfors
 
3
28.8.2017 - 8.12.2017
Helsingfors
 
2
28.8.2017 - 29.9.2017
Helsingfors
 
2
28.8.2017 - 29.9.2017
Vasa
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Helsingfors
 
4
28.8.2017 - 8.12.2017
Helsingfors
 
8
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
8
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Helsingfors
 
8
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Helsingfors
 
8
28.8.2017 - 8.12.2017
Helsingfors
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Helsingfors
 
6
28.8.2017 - 13.10.2017
Vasa
 
6
25.9.2017 - 24.11.2017
Vasa
 
6
25.9.2017 - 24.11.2017
Helsingfors
 
8
23.10.2017 - 8.12.2017
Vasa
3
23.10.2017 - 8.12.2017
Vasa
6
24.10.2017 - 9.12.2017
Helsingfors
3
24.10.2017 - 9.12.2017
Helsingfors
6
24.10.2017 - 9.12.2017
Helsingfors
8
24.10.2017 - 9.12.2017
Helsingfors
6
24.10.2017 - 9.12.2017
Helsingfors
6
24.10.2017 - 9.12.2017
Helsingfors