Avgifter och betalning

Share page with AddThis
Här får du uppgifter om kursavgiften och villkor för eventuell avbokning

Kursavgifter

 

Kursavgiften uppgår till 15 euro/studiepoäng i enlighet med 8 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009)[1]

 

Villkor för avbokning

 

Kursanmälan är bindande för den kurs/de kurser du har anmält dig till.

 

I regel återbetalas kursavgiften inte vid avbokning av en redan reserverad och betald kursplats. Återbetalning kan ske endast på grumd av vägande skäl och prövas från fall till fall.

 

En köplats binder dig dock inte till att ta emot platsen (om en sådan blir ledig) du har då rätt att låta bli att ta emot platsen utan några ekonomiska följder.