Kursanmälan och avgifter

Share page with AddThis
Kursstart

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER BÖRJAR 9.8. 2017 - undantaget fördjupade kurser i Vasa som öppnar för anmälan först 16.8. 2017.

Anmälningstjänsten öppnas kl 10:00 för kurser både i Helsingfors och Vasa.

Du anmäler dig via Öppna universitets egen anmälningstjänst med nätbetalning.

Till fördjupade kurserna i Vasa öppnar anmälan16 augusti kl 10:00 och då anmäler du dig per e-post till ann-christine.hemming@hanken.fi Meddela namn, adress och mobilnummer i mailet så tar vi kontakt.

Du anmäler dig skilt till respektive enhets kurser i Helsingfors och i Vasa.

Studenter antas till kurserna i anmälningsordning så länge det finns platser kvar på en kurs.

Vi tar emot anmälningar i två omgångar per år (augusti för höstterminen och december för vårterminen) från och med det datum som annonseras.

Fortsätt till information inför kursanmälan 

Fortsätt till information om avgifter och betalning