Hankens språkprov i svenska

Share page with AddThis
Denna sida innehåller information om språkprovet 2017: för dig som ska söka till magisterutbildningen på svenska och inte uppfyller språkkravet på annat sätt.

Språkprovet förnyas 2017

Datumet för språkprovet var 19.4.2017. Det reserverades 1.5h för provtillfället för att skribenterna skulle ha tillräckligt med tid oavsett om ljudbandet sätts igång för sent eller ifall det uppdagas något problem. När ljudbandet tog slut skulle provet ta slut, dvs. provets längd var inte 1.5h. Det sades tydligt på ljudbandet att skribenterna har 45 minuter tid för de skriftliga uppgifterna och att resten av tiden kommer att användas på hörförståelsen, att alla läsförståelser och essäer ska skrivas under de första 45 minuterna.

RESULTAT Ditt resultat kommer att postas hem till dig (du fyllde i dina adressuppgifter på ett kuvert under provtillfället) eller skickas per e-post. Målet är att delge resultaten i början av maj månad.

RÄTTELSEYRKAN Rättelseyrkan ska skickas in via denna e-blankett senast 14 dagara efter att resultaten har publicerats. Läs mer om processen på blanketten.

I år ansvarar Åbo Akademi för utformningen av det gemensamma språkprovet. Du som söker in till magisternivån ska kunna bevisa att dina kunskaper ligger på nivån C1. Mer information om ÅA:s (tidigare) språkprov hittar du här.

 

Du anmäler dig till språkprovet i samband med din ansökan (studieinfo.fi). Vänligen kontakta oss innan ansökningstidens utgång 5.4.2017 kl. 15.00 om du har specialbehov (t.ex. hörselskada) vid språkprovet.

I Åbo ordnas provet i auditoriet Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2. Provet anordnas i grupper enligt släktnamnets begynnelsebokstav:
A - M kl. 9.00 och N-Ö kl. 10.30.
• I Vasa ordnas provet kl. 10.30. i auditorium Bruhn, Strandgatan 2.
I Helsingfors ordnas provet kl. 10:30 i Hanken, Arkadiagatan 22: samling i foajén.

Kom ihåg att öva inför språkprovet. Lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läs svenskspråkiga texter/nyheter. Du som ska avlägga språkprovet i samband med din ansökan till magisterutbildningen ska uppnå nivån C1 på CEFR-skalan.

 

Hankens språkprov 2016 (exempel på hur det såg ut)

Språkprovet 2016 bestod av en skrivuppgift och en hörförståelse. Båda delarana gjordes vid samma provtillfälle.

Provet arrangerades vid Hanken i Helsingfors (Arkadiagatan 22) och Hanken i Vasa (Biblioteksgatan 16) fredagen den 8.4.2016 kl. 12.00-16. Man anmälde sig till provet i samband med sin ansökan. Vid provet skall du uppvisa ett fotografi försett identitetsbevis. Vänligen kontakta oss innan ansökningstidens utgång om du har specialbehov (t.ex. hörselskada) vid språkprovet.

Praktisk information om språkprovet 2016

Tidpunkt: fredag 8.4.2016 kl. 12.00-16.00

Plats: Hanken i Helsingfors (Arkadiagatan 22) och Hanken i Vasa (Biblioteksgatan 16)

  • Kom i tid: du ska hinna gå till rätt sal där du ska skriva ditt språkprov (se info om vilka salar som används vid ingången).
  • Besök toaletten innan du går till din sal. Under språkprovet ordnas en paus då man får besöka toaletten.
  • Du kommer att kunna lämna din jacka och väska inne i salen, tentövervakarna visar var du kan lämna dem. Ta med dig en penna, ett suddgummi och ditt identitetsbevis till din plats (du måste visa ditt identitetsbevis när du lämnar in ditt prov). 
  • Lyssna noga på tentövervakarens instruktioner, de berättar allt du behöver veta om provet.

Observera att du vid provet skall uppvisa ett identitetsbevis försett med ett fotografi.

Resultatet från språkprovet ges senast den 29.4.2016. Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen.

Blir du underkänd i språkprovet har du rätt att yrka på rättelse. Om du anser att du blivit felbedömd, ska du senast den 13.5.2016 kl. 15.00 lämna in en rättelseyrkan, som är skriven på svenska, där du motiverar vad som felbedömts. Skriv "Rättelseyrkan" på kuvertet.

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

 

Exempelfrågor från år 2014:

Hörförståelsen bestod av frågor kring två avsnitt av "Morgonöppet: Tisdagssnack". Exempelvis frågorna:

  • Skriv med egna ord varför det är bra att cykla till skolan, enligt programmet?
  • Vad är Ylva Larsdotters inställning till båtliv och att ha båt?
  • I programmet diskuteras hundar. Beskriv med egna ord några av problemen som nämns i programmet.
  • Vad är problemet med ett hundkörkort enligt programmet?

Skrivuppgiften var att skriva en 150-300 ord text om

  • Vad kan man göra med telefoner i framtiden? Fundera till exempel på hur telefonerna kan se ut, vilka tekniska egenskaper de har, vilken typ av funktioner de har, och till vad allt man kan använda dem.

eller

  • Varför behövs det ekonomer som kan svenska i Finland? Diskutera behovet av ekonomutbildade personer som kan svenska. Du kan till exempel ta upp vilka kunskaper man får när man studerar ekonomi, var ekonomer kan jobba och med vilken typ av arbetsuppgifter, och varför det är bra att kunna svenska i dessa uppgifter.

 

språkprov