En två-årig fördjupande utbildning på svenska

Share page with AddThis
På denna sajt finns uppräknat alla Hankens huvudämnen på magisternivån som man kan söka till.
hanken-28.jpgHanken erbjuder magisterutbildningar på svenska i Helsingfors och i Vasa. Därtill erbjuder vi Master's Degree Programmes på engelska som finns under sin egna rubrik på den engelska hemsidan. Studierna är till största delen huvudämnesstudier på fördjupad nivå som kräver tillräckliga förkunskaper inom ämnet så att studerande klarar av och hänger med studier på fördjupad nivå.
 
Ansökningstiden till utbildningar som inleds hösten 2017 går ut 5.4.2017 kl. 15.00 (studieinfo.fi).

Det är endast möjligt att ansöka till ett huvudämne inom den svenska magisterutbildningen. 

Huvudämnen i Helsingfors på svenska

  

Huvudämnen i Vasa på svenska

Notera! Från och med 2017 kan man inte längre söka till huvudämnet Informationsbehandling, sista ansökningsmöjligheten var inför läsåret 2016-2017.

läroämnen