Vad är ekonomiska vetenskaper?

Share page with AddThis
Här definieras de ekonomiska vetenskaperna.

Krav på studier i ekonomiska vetenskaper

För att vara ämnesmässigt behörig att söka till Hankens magisterutbildning på svenska ska du ha avlagt minst 60 studiepoäng (ECTS) i ekonomiska vetenskaper, och av dessa minst 60 sp ska minst 30 studiepoäng (ECTS) vara avlagda inom det ämne du söker till för att du ska anses vara behörig att inleda studier på fördjupad nivå.

De totalt minst 60 studiepoängen (ECTS) i ekonomiska vetenskaper ska vara avlagda inom huvudämnen du kan läsa vid en handelshögskola och/eller andra mycket nära relaterade ämnen.

Alla kurser som du vill att vi ska ta i beaktande i bedömningen av din behörighet och kompetens ska finnas registrerade på ett officiellt studieutdrag innan 20.4.2017 kl. 15.00.

För att skapa en uppfattning om den kunskapsmässiga kravnivån i ämnet rekommenderar vi att du bekantar dig med ämnets studieplan i Hankens studiehandbok och -register Weboodi och jämför dina avlagda studier med studiehandböckernas innehåll. Vi rekommenderar att du tittar på ämneshelheten som finns under rubriken "Studieplan för biämnesstuderande", som är minimikravet för Hankens studerande för att inleda studier på magisternivån. Motsvarande kunskaper krävs för att du ska vara ämnesmässigt behörig.
För magisterutbildningen Redovisning och affärsjuridik ska studieprestationerna vara inom redovisning och/eller handelsrätt och för magisterutbildningen Strategisk marknadsföringsledning ska studieprestationerna vara inom marknadsföring.

Saknar du prestationer i ekonomiska vetenskaper så att du inte är ämnesmässigt behörig är studier vid Hankens öppna universitet en bra möjlighet för dig att bli ämnesmässigt behörig.

 

Huvudämnen på Hanken:

Här kan du bekanta dig med Hankens huvudämnen. Dessa ämnen räknas som ekonomiska vetenskaper.

Huvudämnen i Helsingfors på svenska

  

Huvudämnen i Vasa på svenska

Notera! Från och med 2017 kan man inte längre söka till huvudämnet Informationsbehandling, sista ansökningsmöjligheten var inför läsåret 2016-2017.